Juridiska krav

 

Enligt gällande lagstiftning kan du inte skapa en profil och använda CopyBet-plattformen om du inte är 18 år eller äldre. Minderåriga får inte registrera sig som spelare och öppna profil hos CopyBet. Observera att om denna regel bryts kommer din profil att blockeras tills all nödvändig information står klar.
CopyBet rekommenderar att minderåriga inte får tillgång till plattformen, som är relaterad till spel-/vadslagningswebbplatser.

Tack vare filtreringsprogramvara har föräldrar möjlighet att anpassa Internetåtkomstparametrar för sina barn. Programvaruinställningar tillåter blockering av vissa speciella internetresurser, inklusive spel-/vadslagningswebbplatser. Filtreringsprogramvaran identifierar spel-/vadslagningswebbplatser enligt de angivna kriterierna och förhindrar att de visas och besöks. Om du delar din dator med dina vänner eller familjemedlemmar och några av dem är under 18 år, kolla in följande filtreringsprogram:

Net Nannywww.netnanny.com
CyberPatrolwww.cyberpatrol.com
CYBERsitterwww.cybersitter.com

 

Observera att för att kopiera riktiga spel (inte på ett virtuellt konto) i CopyBet-plattformen måste du ansluta ditt Betfair Exchange-konto. För att ansökan om kontoöppning på Betfair Exchange ska behandlas måste du bekräfta följande:

 • Du är 18 år gammal, är vid dina sinnens fulla bruk och kan ta ansvar för dina handlingar.
 • Du godkänner att tillhandahålla Betfair Exchange riktig information för registrering, inklusive ditt riktiga födelsedatum och bosättningsland, samt att informera Betfair Exchange om eventuella ändringar i denna information.
 • Du är den person vars uppgifter lämnades för registrering eller, för juridiska personer, agerar som auktoriserad representant för den juridiska personen.
 • Du agerar i din egen kapacitet, inte som en tredje part.
 • Du är inte försatt i konkurs eller har inte ingått några avtal med låntagare.
 • Du är inte bosatt i USA, Turkiet eller något annat land med liknande rättssystem.
 • Du är för närvarande inte självutesluten från Betfair Exchange eller Paddy Power-konton, och varken Betfair Exchange eller något annat företag har uteslutit dig från spelarlistan.
 • Du ska, efter Betfair Exchanges begäran (som görs när som helst före eller efter att du registrerat ett konto hos Betfair Exchange), snabbt tillhandahålla alla handlingar eller uppgifter som begärts av Betfair Exchange för bevis på din identitet, ålder, bostadsadress, ursprungsland, rätt att använda av ett visst kredit-/betalkort och godkänna Betfair Exchanges rätt att kontrollera information eller dokument.
 • Du får inte försöka sälja eller överföra pengar från ditt konto på något annat sätt till tredje part och köpa eller använda några konton som öppnas i någon tredje parts namn.

 

Observera att användare som vill registrera en profil hos CopyBet måste bekräfta att de:

 • Inte är professionella idrottare i någon sport, tävling eller liga som är tillgängliga för att satsa på hos CopyBet.
 • Inte har några begränsningar på grund av laglig oförmåga.
 • Inte klassificeras som "Patologiska (tvångsmässiga) problemspelare" och/eller inte är listade (frivilligt eller obligatoriskt) i något register eller en databas av uteslutna spelare.
 • Inte ska göra insättningar på sitt konto med pengar från brottslig och/eller andra olagliga aktiviteter.
 • Inte ska göra insättningar på sitt konto med bankkort som de inte har rätt att använda och/eller använda ovan nämnda bankkort i länder där spel och vadslagning är förbjudet.
 • Inte ska delta i några olagliga aktiviteter, som direkt eller indirekt kommer att involvera CopyBet-profilen.
 • Inte ska använda tjänsterna, om dessa tjänster är olagliga i hemlandet eller om de är begränsade i att öppna konton för spel och använda CopyBet-tjänster på andra sätt. Användare får inte heller dra nytta av de erbjudna tjänsterna om de inte juridiskt kan delta i ovan nämnda tjänster. En ägare till en CopyBet-profil bär ansvar för laglig användning av CopyBet-webbplatsen och tjänsterna.
 • Inte ska anse företagets officiella webbplats innehåll och tjänster stötande, oacceptabelt, orättvist eller obscen.

En användare som lämnar in en registreringsansökan garanterar att all information i den är sann och lever upp till alla lagar. Annars har CopyBet rätt att neka de som skapar en profil eller blockera en redan befintlig profil om fakta om förfalskning av uppgifter avslöjas efter registreringsproceduren.

Varje CopyBet-kund får bara ha en enda profil. Om denna regel bryts förbehåller CopyBet sig rätten att blockera och/eller radera alla profiler för en given kund bortsett från den första profilen och överföra alla pengar (exklusive bonusar) från ovan nämnda profiler tillhörande den här kunden till den första.

En CopyBet-profil kan inte överföras. Kunder kan inte sälja, överföra eller få profiler från eller för andra kunder. Överföringar mellan CopyBet-profiler är inte tillåtna.

En profilägare bör inte tillåta någon tredje part att använda den till egen fördel eller ge utomstående tillgång till företagets tjänster samt material eller information från webbplatsen. Om CopyBet får information om att en kunds deltagande i spel resulterade i ekonomiska eller personliga problem förbehåller sig företaget rätten att stänga den här kundens profil på CopyBet och neka dem tjänster senare.

Du bör vara medveten om att deltagande i spel kan resultera i beroende. När en CopyBet-profil stängts på grund av ägarens spelberoende eller bedrägeribekämpning får den här kunden inte registrera nya profiler hos CopyBet. Om denna begränsning ignoreras förbehåller sig CopyBet rätten att blockera alla nyregistrerade profiler från en sådan användare och påtar inget ansvar för direkta eller indirekta förluster som härrör från ovannämnda överträdelse.

Mer information om ansvarsfullt spelande