Βαθμολογία κορυφαίων παικτών

Επίπεδο κινδύνου
Περίοδος
ΠάροχοςΕπίπεδο
κινδύνου
ΚέρδοςΕλάχιστη τιμή συνδρομής
1U1U139174BF309.55%£5.00
2BABALLARDSB244.71%free
3KRISHBF183.51%£5.87
4BBBBBB89BF181.59%£0.50
5SASARA1234BF109.31%free
6PAPAUL7BF97.06%£5.00
7KAKASJO11BF96.17%£5.00
8TOTOM140880BF90.63%free
9U1U182763BF87.82%free
10U1U103220BF72.58%free
11COCODGERBF65.97%free
12STSTAFFSBF62.53%free
13JTJTROWE71BF51.49%free
14ROROSMAN200BF44.68%free
15U1U148687BF43.11%free
16PARNASSUSBF37.14%free
17U9U91322BF36.35%free
18TIPPINGTONBF33.86%£5.00
19SIRALLSOPBF32.86%free
20NYNYORKSRAMBF28.15%free
21SPSPREADBF27.32%free
22OLOLLIEBF24.28%free
23TATAFFROBBF17.89%free
24SNSNIPER73BF13.85%free
25U7U74910BF12.92%free
26DIDILER65BF8.93%free
27SMSMITH7BF8.01%free
28TETELMO2020BF7.28%free
29CJCJBETBF6.57%free
30KRKRSSS95BF6.38%free