Προφίλ

U1
u18753
Υπόλοιπο
54.96$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
54.96$
Ενεργές ημέρες
101
Προβολές
23
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
-29.39%
Κέρδος $
-24.98$
Βαθμολογία
383
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@10.05
Μέσο στοίχημα
12.46$
Επίπεδο κινδύνου
Υψηλό
Όλα τα στοιχήματα
2
Συνολικός όγκος
24.92$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής