Προφίλ

TI
Tinkers
Υπόλοιπο
204.17$
Ακόλουθοι
4
Χαρτοφυλάκιο
204.19$
Ενεργές ημέρες
670
Προβολές
878
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
10.82%
Κέρδος $
160.23$
Βαθμολογία
90
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@6.64
Μέσο στοίχημα
236.81$
Επίπεδο κινδύνου
Υψηλό
Όλα τα στοιχήματα
25
Συνολικός όγκος
9 351.88$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής