Προφίλ

SM
smalec
Υπόλοιπο
0.07$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
0.07$
Ενεργές ημέρες
7
Προβολές
0
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
-1.17%
Κέρδος $
-0.02$
Βαθμολογία
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@55.91
Μέσο στοίχημα
0.12$
Επίπεδο κινδύνου
Μεσαίο
Όλα τα στοιχήματα
17
Συνολικός όγκος
2.49$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής