Προφίλ

PA
patriciap
Υπόλοιπο
49.57$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
49.57$
Ενεργές ημέρες
43
Προβολές
15
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
0%
Κέρδος $
0$
Βαθμολογία
Τύποι αθλημάτων
Περίοδος
Μέση απόδοση
-
Μέσο στοίχημα
-
Επίπεδο κινδύνου
Χαμηλό
Όλα τα στοιχήματα
0
Συνολικός όγκος
0$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής