Προφίλ

Gilbrother
Υπόλοιπο
0$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
0$
Ενεργές ημέρες
269
Προβολές
217
Επαναφορά στατιστικών
όχι
Κέρδος %
0%
Profit $
0$
Βαθμολογία
146
Τύποι αθλημάτων
Περίοδος
Μέση απόδοση
@2.93
Μέσο στοίχημα
3.00$
Επίπεδο κινδύνου
Χαμηλό
Όλα τα στοιχήματα
2
Συνολικός όγκος
6.00$
Τιμή συνδρομής
5.00$
Έναρξη
αντιγραφής