Προφίλ

AN
andy126
Υπόλοιπο
170.53$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
170.53$
Ενεργές ημέρες
221
Προβολές
66
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
25.07%
Κέρδος $
37.9$
Βαθμολογία
74
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@1.54
Μέσο στοίχημα
26.45$
Επίπεδο κινδύνου
Υψηλό
Όλα τα στοιχήματα
59
Συνολικός όγκος
1 796.47$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής