Νομικοί περιορισμοί

 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε προφίλ και να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα CopyBet εάν δεν είστε άνω των 18 ετών. Δεν επιτρέπεται σε ανήλικα άτομα να εγγραφούν ως παίκτες και να ανοίξουν προφίλ στην CopyBet. Παρακαλώ σημειώστε ότι σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα, το προφίλ σας θα αποκλειστεί εωσότου διευκρινιστούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.
H CopyBet συνιστά συνιστά να αποτρέπετε την πρόσβαση των ανηλίκων στην πλατφόρμα, η οποία σχετίζεται με ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών / τζόγου.

Χάρη στο λογισμικό φιλτραρίσματος, οι γονείς έχουν την ευκαιρία να προσαρμόζουν τις παραμέτρους πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα παιδιά τους. Οι ρυθμίσεις του λογισμικού σας επιτρέπουν να αποκλείετε συγκεκριμένες πηγές στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων τυχερών παιχνιδιών /τζόγου. Το λογισμικό φιλτραρίσματος αναγνωρίζει ιστότοπους παιχνιδιών / τυχερών παιχνιδιών σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια και εμποδίζει την εμφάνισή τους και την πρόσβαση σε αυτούς. Εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας από κοινού με φίλους ή μέλη της οικογένειας εκ των οποίων κάποιοι είναι κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε δείτε το παρακάτω λογισμικό φιλτραρίσματος:

Net Nannywww.netnanny.com
CyberPatrolwww.cyberpatrol.com
CYBERsitterwww.cybersitter.com

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι προκειμένου να αντιγράφετε πραγματικά στοιχήματα (όχι σε εικονικό λογαριασμό) στην πλατφόρμα CopyBet, πρέπει να συνδέσετε τον λογαριασμό που διατηρείτε στο ανταλλακτήριο Betfair. Για να εξετάσουμε την αίτησή σας για άνοιγμα λογαριασμού στο ανταλλακτήριο Betfair, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τα εξής:

 • Είστε τουλάχιστον 18 ετών, έχων σώας τας φρένας και τη μνήμη και είστε σε θέση να αναλάβετε την ευθύνη των πράξεών σας.
 • Συμφωνείτε να υποβάλετε στο ανταλλακτήριο Betfair ακριβείς πληροφορίες για την εγγραφή σας, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής ημερομηνίας γέννησής σας και της χώρας διαμονής σας, καθώς και να ενημερώνετε την Betfair Exchange για τυχόν αλλαγές σε αυτές τις πληροφορίες.
 • Είστε εσείς το πρόσωπο του οποίου οι οι πληροφορίες υποβλήθηκαν για την εγγραφή ή, για νομικές οντότητες, ενεργείτε ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της νομικής οντότητας.
 • Ενεργείτε με την ιδιότητά σας ως άτομο και όχι ως εκπρόσωπος τρίτου.
 • Δεν έχετε κηρυχθεί έκπτωτος ούτε έχετε συνάψει φιλικό διακανονισμό με δανειστές.
 • Δεν είστε κάτοικος των ΗΠΑ, της Τουρκίας ή άλλης χώρας με παρόμοιο νομικό σύστημα.
 • Δεν έχετε αυτοεξαιρεθεί προς το παρόν από λογαριασμούς στο ανταλλακτήριο της Betfair ή στην Paddy Powder ούτε σας έχει εξαιρέσει οποιαδήποτε άλλη εταιρεία από τη λίστα παιχτών.
 • Μετά από αίτημα του ανταλλακτηρίου της Betfair (πραγματοποιούμενο οποτεδήποτε πριν ή μετά την εγγραφή σας στο ανταλλακτήριο της Betfair), θα πρέπει να προσκομίσετε γρήγορα όλα τα έγγραφα ή τις πληροφορίες που σας ζητούνται από το ανταλλακτήριο της Betfair για την απόδειξη της ταυτότητας, της ηλικίας, της διεύθυνσης κατοικίας και της χώρας καταγωγής σας, καθώς και του δικαιώματος χρήσης μιας συγκεκριμένης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και συμφωνείτε με το δικαίωμα του ανταλλακτηρίου της Betfair να ελέγχει οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο.
 • Δεν θα προσπαθήσετε να πουλήσετε ή να μεταφέρετε κεφάλαια από τον λογαριασμό σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους ούτε θα αγοράσετε ή θα χρησιμοποιήσετε οποιουσδήποτε λογαριασμούς που έχουν ανοιχτεί στο όνομα τρίτων.

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι χρήστες που θέλουν να ανοίξουν προφίλ στην CopyBet, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι:

 • Δεν είναι επαγγελματίες αθλητές σε οποιοδήποτε άθλημα, αναμέτρηση ή πρωτάθλημα που προσφέρεται για στοιχηματισμό στην CopyBet.
 • Δεν έχουν περιορισμούς λόγω νομικής ανικανότητας.
 • Δεν έχουν χαρακτηριστεί ως παθολογικοί (παρορμητικοί) παίκτες ούτε είναι καταxωρισμένοι (εθελοντικά ή υποχρεωτικά) σε οποιοδήποτε μητρώο ή βάση δεδομένων εξαιρούμενων παικτών.
 • Δεν θα καταθέτουν στους λογαριασμούς τους κεφάλαια που προέρχονται από εγκληματικές ή/και παράνομες δραστηριότητες.
 • Δεν θα καταθέτουν κεφάλαια στους λογαριασμούς τους χρησιμοποιώντας τραπεζικές κάρτες που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν ούτε θα χρησιμοποιούν τις προαναφερόμενες τραπεζικές κάρτες σε δικαιοδοσίες όπου ο στοιχηματισμός και ο τζόγος απαγορεύονται.
 • Δεν θα συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο το προφίλ τους στην Copybet.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες εάν οι υπηρεσίες αυτές είναι παράνομες στη χώρα κατοικίας τους ή περιορίζονται στο άνοιγμα λογαριασμών για τζόγο και τη χρήση των υπηρεσιών της CopyBet με άλλους τρόπους. Επίσης, οι χρήστες δεν θα επωφεληθούν από τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν μπορούν να συμμετέχουν νόμιμα στις προαναφερόμενες υπηρεσίες. Ο κάτοχος προφίλ της CopyBet φέρει την ευθύνη για τη νόμιμη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της CopyBet.
 • Δεν θα θεωρεί το περιεχόμενο της επίσημης ιστοσελίδας και τις υπηρεσίες της εταιρείες προσβλητικό, απαράδεκτο, άδικο ή άσεμνο.

Ο χρήστης που υποβάλλει αίτηση εγγραφής εγγυάται ότι οι πληροφορίες σε αυτήν είναι αληθινές και ανταποκρίνονται στη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση, η CopyBet έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να του δημιουργήσει προφίλ ή να αποκλείσει ένα ήδη υπάρχον προφίλ εάν αποκαλυφτεί ότι έχει γίνει παραποίηση πληροφοριών μετά τη διαδικασία εγγραφής.

Κάθε πελάτης της CopyBet επιτρέπεται να έχει μόνο ένα προφίλ. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα, η CopyBet διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή/και να διαγράψει όλα τα προφίλ ενός πελάτη εκτός από το πρώτο προφίλ και να μεταφέρει όλα τα κεφάλαια (εκτός των μπόνους) από τα προαναφερόμενα προφίλ αυτού του πελάτη στο πρώτο.

Το προφίλ στην CopyBet είναι μη μεταβιβαζόμενο. Οι πελάτες δεν μπορούν να πουλήσουν, να μεταβιβάσουν ή να αποκτήσουν προφίλ προς ή από άλλους πελάτες. Δεν επιτρέπονται οι μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ CopyBet προφίλ.

Ο κάτοχος ενός προφίλ δεν πρέπει να επιτρέπει σε τρίτους να το χρησιμοποιούν προς όφελός τους ή να παρέχει πρόσβαση σε ξένους στις υπηρεσίες της εταιρείας, ούτε σε υλικό ή πληροφορίες από την ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση που η CopyBet πληροφορηθεί ότι η συμμετοχή ενός πελάτη στο τζόγο τον οδήγησε σε οικονομικά ή προσωπικά προβλήματα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει το προφίλ αυτού του πελάτη στην CopyBet και να αρνηθεί να του προσφέρει υπηρεσίες στη συνέχεια.

Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια μπορεί να οδηγήσει σε εθισμό. Μετά το κλείσιμο ενός προφίλ CopyBet λόγω εθισμού του κατόχου του στον τζόγο ή εντοπισμού απάτης, δεν θα επιτρέπεται στον πελάτη αυτό να δημιουργήσει νέο προφίλ στην CopyBet. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί υπόψη αυτός ο περιορισμός, η CopyBet διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει όλα τα νέα προφίλ του παραβάτη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες απώλειες προκύψουν από την παραπάνω παράβαση.

Περισσότερες πληροφορίες για τον υπεύθυνο στοιχηματισμό