Användningsvillkor

1. VILLKOR

De termer som används i dessa användarvillkor tolkas enligt vad som anges nedan.

1.1 Företaget - CopyBet Ltd (2118 Guava St., Belama Phase 1, Belize City, Belize), reglerat av och innehar underlicens nr. GLH-OCCHKTW0712232016 under Curacao Master License nr. 365/JAZ.

1.2 En kund - en person med ett öppet konto för sin räkning.

1.3 CopyBet - en plattform för spel som tillhandahålls av företaget.

1.4 Ett CopyBet-konto - ett BetFair-konto som är kopplat till en CopyBet-kund. Kopiering och beräkning av betyg görs för CopyBet-konton.

1.5 En leverantör - ett CopyBet-konto som blir spelkällan för prenumeranter.

1.6 En prenumerant - ett CopyBet-konto som prenumererar på en leverantör och kopieras deras spel.

1.7 En affiliate - en kund som lockar prenumeranter till företaget och får provision för dem.

1.8 Provision - en ersättning som företaget, leverantörer och affiliates får från de spel som kopieras av prenumeranter.

1.9 En plånbok - en intern betalningstjänst som gör det möjligt att sätta in och ta ut pengar från kontot och distribuera provisioner till företaget och till kunder. Plattformen ger varje kund endast en plånbok i systemet.

1.10 Credo - en intern valuta på CopyBet-plattformen. Denna valuta används för att utföra alla interna saldotransaktioner. 1 Credo motsvarar 1 USD. Växlingskursen finns alltid på din plånbokssida.

1.11 Betfair Exchange - tjänsten som BetFair-företaget erbjuder, som låter medlemmar spela mot varandra.

https://betting.betfair.com/what-is-a-betting-exchange.html

1.12 Ett spel - en vadslagning gällande resultatet för ett evenemang, med målet att tjäna vinster.

1.13 Ett evenemang - en händelse utan ett på förhand känt resultat, som en fotbollsmatch, som det går att spela på. Inkluderar en eller flera marknader.

1.14 En marknad - en uppsättning möjliga resultat av en händelse som kan satsas på. Till exempel innehåller en marknad av "matchodds" i en fotbollsmatch tre möjliga resultat: första laget vinner, andra laget vinner och oavgjort.

1.15 Speltyp: gräns. Vid kopiering av spel beaktas endast BetFair-spel. När spelet görs anges en viss koefficientgräns. Ett sådant spel kan endast utföras av BetFair om koefficienten är bättre än eller lika med den som anges.

1.16 Spelriktning: BACK / LAY. Varje möjligt resultat för en marknad kan spelas åt två håll - back eller lay.

 • "back" vinner om ett resultat är exakt det som angivits.
 • "lay" vinner om marknaden är ett av de andra möjliga resultaten.

https://betting.betfair.com/what-is-lay-betting.html

1.17 Insatsstorlek - ett belopp pengar som definierar risknivån och storleken på den möjliga spelvinsten. I detta fall beaktas spelriktningen och priset.

1.18 Spelpris - ett förhållande mellan insatsstorleken och storleken på den möjliga spelvinsten (-förlusten). Decimalodds används.

https://betting.betfair.com/decimal-odds-converter-fraction-odds-betfair-explained.html

1.19 Insatsskyldighet - det belopp pengar som kommer att förloras vid en förlust. Det definierar risknivån för spelet.

 • För "back"-spel: skyldighet = insatsstorlek
 • För "lay"-spel: skyldighet = (insatsstorlek) *((spelpris) - 1)

1.20 Betfair-kontoexponering - den del av BetFair-saldot som har spelats för. Visar hur mycket pengar som kommer att skrivas av från kontot i de mest ogynnsamma förhållanden för alla öppna spel.

1.21 Betfair-marknadsexponering - en del av den totala kontoexponeringen som beräknats för denna specifika marknad.

1.22 Cashout - öppning av ett nytt spel på marknaden, när Betfair-marknadsexponering minskar (lämnar marknaden antingen delvis eller helt).

1.23 Öppning av spel - en order som skickas från CopyBet-systemet till Betfair Exchange-tjänsten med information om nytt spel å CopyBet-kundens (prenumerantens) vägnar.

1.24 Spel matchat - en fixering (antingen delvis eller helt) av en öppen spelvolym som matchats. Vid ett matchat spel förväntas marknaden att stängas med ett visst resultat. Ett matchat spel kan inte avbrytas av en kund.

1.25 Spel stängt - när en marknad har stängts med ett visst resultat, alla matchade spel på marknaden är även de stängda. När det har stängts kan ett spel vara lönsamt eller förlustdrivande.

1.26 Spelvinst - ett belopp pengar som överförs till en BetFair-kunds konto om ett spel vinner (det förutsagda resultatet för ett evenemang matchar det riktiga resultatet) eller ett belopp pengar som skrivs av från en kunds konto om ett spel är förlustdrivande. CopyBet tar hänsyn till BetFair-provisionen för marknaden (en motsvarande del av insatsen) för den totala spelvinsten.

1.27 Marknadsvinst - den totala vinsten för alla spel på marknaden. Marknadsvinsten debiteras provision från BetFair.

1.28 Evenemangsvinst - den totala vinsten för alla marknader för evenemanget.

2. RISKFÖRKLARING

2.1 En prenumerant accepterar att deltagande hos CopyBet är förknippat med risker. En prenumerant accepterar fullt ut risken för eventuella förluster som kan uppstå på grund av en leverantörs aktivitet.

2.2 En prenumerant accepterar att okunnighet eller felläsning av dessa användarvillkor inte frigör dem från ansvar och/eller risker.

2.3 En prenumerant accepterar risken för eventuella förluster eller förlorad vinst som orsakats av icke-utförande eller delvis utförande av kopierade spel på en prenumerants konto hos en bookmaker på grund av låg likviditet på marknaden, otillräckliga medel på prenumerantens konto eller andra faktorer.

2.4 En leverantör accepterar det faktum att deltagande hos CopyBet är förknippat med risker. En leverantör utför verksamhet för egen räkning och på egen risk.

2.5 Prenumeranter, leverantörer och affiliates accepterar risken för eventuella förluster eller förlorad vinst på grund av omräkning av valutakurser under saldooperationerna på deras plånböcker.

3. DRIFTSREGLER FÖR COPYBETS PLATTFORM

3.1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR KOPIERING AV SPEL PÅ PLATTFORMEN:

3.1.1 CopyBet-plattformen letar efter nyöppnade spel på en leverantörs konto och kopierar dem genom att öppna spel på prenumeranters konton.

3.1.2 Kopieringsprioritet: om en leverantör har flera prenumeranter kopieras spel efter principen "först till kvarn".

3.1.3 När spel kopieras avgörs prenumerantens spelinformation (pris, storlek, m.m.) av CopyBet-plattformen baserat på många olika faktorer, som:

 • prenumerationsinställningar (prenumerationskoefficient, förlustgräns, m.m.)
 • valutan på leverantörens och prenumerantens konto (kopplat till växelkurser)
 • leverantörens cashout
3.2 SYSTEM FÖR KOPIERING AV SPEL

3.2.1 Prenumerationer

Spel kopieras enligt prenumerationer som anges av prenumeranter till de leverantörer de väljer. Prenumerationer har en period (1 vecka) och kan förlängas automatiskt eller manuellt av en prenumerant.

Prenumerationsinformation för en leverantör:

 • priset på en prenumerationsperiod
 • minsta saldobelopp (i USD) på prenumerantens konto

Prenumerationsinformation för en prenumerant:

 • en prenumerationskoefficient (standardvärdet är 1)
 • förlustgräns (inaktiverat som standard)
 • automatisk förlängning av prenumeration (aktiverat som standard)

3.2.2 Kopiering

Kopiering av en leverantörs spel av prenumeranter: när systemet mottar signalen att en leverantör har öppnat ett spel kontrollerar den informationen för prenumerantens nya spel och skickar order till BetFair för att öppna motsvarande spel på kundernas konton.

Kontroll av informationen för spel som kopieras av prenumeranter:

 • evenemanget för en marknad för prenumerantens spel = evenemanget för en marknad för leverantörens spel
 • typ av prenumerantspel = gräns
 • riktning för prenumerantspel = riktning för leverantörspel
 • priset på prenumerantspel = priset på leverantörspel med högsta tillåtna gräns minus 10% av priset (priset på leverantörens spel - 1)
 • storleken på leverantörens spel är proportionell till storleken på leverantörens spel med hänsyn till prenumerationskoefficienten och valutan på leverantörens och prenumerantens konto.

Omvandlingen görs i enlighet med CopyBet-plattformens kurs.

I händelse av leverantör-cashout beräknas informationen för de kopierade spelet på så sätt att resultatet för en prenumerantmarknad och en leverantörsmarknad är så lika som möjligt.

I vissa fall kan en prenumerants spelstorlek komma att minskas eller så kanske ett spel inte kopieras. Efter att informationen för prenumerantens spel har kontrollerats kontrollerar systemet om det finns tillräckligt med likviditet på marknaden, d.v.s. om det finns tillräckligt med spel åt motsatt håll och till samma priser.

Om det finns tillräckligt med likviditet öppnas spel och med största sannolikhet utförs det omedelbart hos BetFair.

Om det inte finns tillräckligt med likviditet hoppas spelet över (en avisering om motsvarande fel skickas).

Om det första spelet på en marknad hoppas över kommer hela marknaden att hoppas över (underlåtenhet att gå in på marknaden tillsammans med en leverantör).

3.2.3. Förlustbegränsning

En prenumerant kan ange den maximala tillåtna förlustgränsen för en prenumeration. I det här fallet försöker CopyBet-systemet att begränsa prenumerantens förluster.

Att ange förlustgränsen ger prenumeranten en möjlighet att få högsta möjliga vinst och begränsa möjliga förluster för en prenumeration.

Förlustgränsen kontrolleras varje gång ett nytt kopierat spel öppnas:

1) Systemet definierar högsta möjliga förluster för alla öppna spel i prenumerationen tillsammans med ett nytt spel, och räknar in alla möjliga resultat för ett evenemang. En startpunkt för förlustgränsen är antingen den högsta vinsten för en prenumeration eller vinsten vid det tillfälle då förlustgränsen senast ställdes om.

2) Högsta möjliga förluster jämförs med förlustgränsen och sedan avgör systemet huruvida spel skall öppnas eller ej.

Förlustgränsen kontrolleras ej i händelse av leverantörens cashout.

3.3 Förbud mot kopiering

Förbud mot kopiering låter en kund att aktivera eller inaktivera kopiering från deras konto.

3.4 Fel i kopieringsprocessen

Om ett spel inte kan kopieras får prenumeranten en avisering med ett felmeddelande som förklarar varför spelet inte kan kopieras.

Exempel på fel vid öppning av spel hos Betfair:

 • otillräckliga medel på Betfair-kontot
 • spel kan inte genomföras på grund av reglerna
 • marknaden är pausad

Exempel på fel vid öppning av spel hos CopyBet:

 • otillräckliga medel i CopyBet-plånboken för att förlänga en prenumeration
 • förlustbegränsningen för en prenumeration har överskridits
 • marknaden har hoppats över, det första spelet kom inte in på marknaden
 • det finns inte tillräckligt med likviditet på marknaden för att öppna spel
 • ett cashout-spel har hoppats över (kopieringssystemet kunde inte avgöra informationen för ett nytt spel eller så krävs ingen cashout)
 • det finns ingen information om marknaden för att öppna ett spel

4. PLATTFORMSVERKTYG

4.1.1 Betygen är det främsta verktyget på CopyBet-plattformen. De inkluderar flera statistiska parametrar, som beräknas baserat på varje CopyBet-kontos historik, inklusive rankning i betyg som beräknas baserat på kontots vinst under en period i procent.

Betyget har 4 perioder att visa: en dag, en vecka, en månad och under hela CopyBet-kontots livslängd.

4.1.2 Betyget visas endast för de CopyBet-konton som uppfyller följande krav:

 • kontot har ett aktivt BetFair-konto kopplat till det där kontosaldot inte är lägre än kravet (standardvärdet är 10 USD). Konton faller bort från betygsskalan en gång per dag (kl. 12:00 AM GMT). Konton får betyg direkt efter insättning.
 • kontot har åtminstone ett avslutat spel under en period.

5. BETALNINGSPROCESS OCH PROVISIONER (BETALNING FÖR EN PRENUMERATION)

5.1 Provisionen

Förhållande för provisionsbelopp:

 • 70% till leverantören, 30% till CopyBet
 • 30% av CopyBet-provisionen betalas till en affiliate, om sådan finns.

5.1.2 Provisionen beräknas för perioder (en standardperiod = 1 vecka = 7*24 timmar)

5.1.3 Provisionen är fast, den anges av leverantören på sidan "Mina prenumeranter". En prenumerant betalar denna provision för en standardperiod. En leverantör / affiliate får motsvarande andel av provisionen.

5.1.4 Provisionen betalas endast till en leverantör av ett spel (inte en ursprunglig leverantör), en affiliate och CopyBet-systemet.

5.1.5 Provisionen som skall betalas till en leverantör blockeras på en prenumerants konto och förs över till en leverantör vid slutet av perioden (exklusive perioder där inte ett enda spel kopieras, i dessa fall betalas ingen provision).

5.1.6 Provisionen för perioder som inte påbörjats än eller för den befintliga perioden där inga spel har kopierats blockeras av på prenumerantens konto.

5.1.7 En prenumeration påbörjas när tjänsten tar emot kommandot att påbörja en prenumeration och varar under 1 hel period.

5.2 Prenumerationsbetalningar till en leverantör / affiliate

Efter att prenumerationsperioden är över väntar systemet 48 timmar för att låta kunden skicka in klagomål. Under denna tidsperiod kan prenumerationsbetalningar blockeras med hjälp av systemstöd. När väntetiden är över kommer en kunds klagomål att hanteras inom 24 timmar.

Om prenumerationsbetalningen inte avbryts 72 timmar efter att prenumerationsperioden avslutats överförs betalningen till leverantören / affiliate.

Vid periodens slut förlängs en prenumeration automatiskt (som standard är detta val aktiverat). Om det inte är möjligt (till exempel om prenumerantens plånbok inte har tillräckligt med pengar) pausas prenumerationen.

Då en prenumeration återupptas förändras inte betalningsperioden (den påbörjas när prenumerationsperioden påbörjas).

Undantag:

 • om en prenumeration med en förlängning avbröts på grund av otillräckliga medel. I detta fall avslutar kunden prenumerationen och börjar sedan prenumerera på leverantören igen (perioden påbörjas på nytt).
 • vid återupptagning av en prenumeration som pausades på grund av förvärrade prenumerationsvillkor från leverantören.
 • vid återupptagning av en prenumeration, där en period redan har avslutats.

Om inte ett enda spel kopierades under perioden betalas alla prenumerationsbetalningar tillbaka.

5.3 Förändring av prenumerationsvillkor av en leverantör

5.3.1 Om en leverantör förändrar prenumerationsvillkoren på ett ogynnsamt sätt (höjer priset) meddelas prenumeranter genom e-post och alternativet för automatisk förlängning av prenumerationen inaktiveras.

5.4 Prenumerationsbegränsningar

5.4.1 En prenumeration kan ange lägsta kontosaldo (i USD) som krävs av en prenumerant så att de kan prenumerera på leverantören. När en prenumerant prenumererar på en leverantör meddelas de om det lägsta kontosaldo som krävs (om sådant angivits av leverantören).

5.4.2 Om en prenumerants kontosaldo är lägre än vad som angivits av leverantören nekas prenumerationen. Om det förekommer valutaskillnader mellan leverantörens och prenumerantens konto, omvandlas pengarna i enlighet med CopyBet-systemets kurser.

Om en leverantör inte har angivit lägsta kontosaldo förekommer inga prenumerationsbegränsningar.

6. AFFILIATE-PROGRAM

6.1 Alla användare blir automatiskt affiliates. De får en unik affiliate-kod som läggs till för allt marknadsföringsmaterial. En användare tjänar in affiliate-provision om en ny kund använde deras länk för att besöka webbplatsen, registrerade sig i systemet och började kopiera spel.

6.2 Affiliate-provisionen betalas till CopyBet-kunder som har angivits som "Affiliate" för kunden de lockade. Om en "Affiliate" inte har angivits betalas ingen affiliate-provision ut.

6.3 En affiliate får 30% av plattformens vinst.

6.4 Provisionen debiteras och betalas ut i Credos.

6.5 Provisionen beräknas för perioder (en standardperiod = 1 vecka = 7*24 timmar).

6.6 Provisionen är fast och anges av leverantören inom ett visst intervall. Prenumeranter betalar provision för en period. Leverantören / affiliate får motsvarande andel av provisionen.

7. SKYLDIGHETER FÖR PARTERNA

7.1 SKYLDIGHETER FÖR PRENUMERANTER

7.1.1 Deltagande hos CopyBet som en prenumerant innebär absolut godkännande av dessa användarvillkor.

7.1.2 En prenumerant godkänner det faktum att en leverantörs lönsamhet under de senaste perioderna inte garanterar samma resultat i framtiden.

7.1.3 En prenumerant accepterar att en leverantör kan välja valfritt system eller strategi när de utför sina spel.

7.1.4 En prenumerant åtar sig ansvar för att ha tillräckligt med pengar på sitt konto för utförande av order, oavsett om de kopieras, öppnas manuellt eller automatiskt.

7.2 SKYLDIGHETER FÖR LEVERANTÖRER

7.2.1 Deltagande hos CopyBet som en leverantör innebär absolut godkännande av dessa användarvillkor.

7.2.2 En leverantör accepterar att okunnighet eller felläsning av dessa användarvillkor inte frigör dem från ansvar för ekonomiska resultat av deras verksamhet och/eller risker.

7.2.3 En leverantör accepterar det faktum att en prenumerant kan öppna, stänga och ändra spel på sitt konto, oavsett om de kopierades från en leverantörs konto eller placerades av en prenumerant för egen räkning.

7.3 SKYLDIGHETER FÖR FÖRETAGET

7.3.1 Företaget ska ge deltagare hos CopyBet ett komplett paket av tjänster enligt dessa användarvillkor. Företaget är ansvarigt för korrekt utförande av tekniska lösningar enligt dessa användarvillkor.

7.3.2 Företaget ansvarar inte mot deltagare hos CopyBet för förlorade vinster eller förluster som direkt eller indirekt kan uppstå eller inte uppstå som en följd av transaktioner som utförs på prenumeranters eller leverantörers konton.

7.3.3 Företaget ansvarar inte mot deltagare hos CopyBet för förlorade vinster eller förluster som direkt eller indirekt kan uppstå eller inte uppstå på grund av deras okunnighet om regleringsdokument och/eller samarbetssystem.

7.3.4 Företaget utvärderar inte leverantörers yrkeskunskaper och lämplighet i något skede av deras verksamhet och ansvarar inte mot prenumeranter för förluster eller förlorad vinst som de kan ådra sig.

7.3.5 Företaget är inte ansvarigt för:

a) Avsiktligt eller oavsiktlig icke-efterlevnad gällande prenumerantens intressen av leverantören. I detta fall ligger alla möjliga risker hos prenumeranterna.

b) Bedrägeri med prenumerantens medel på uppdrag av en leverantör. I detta fall ligger alla möjliga risker hos prenumeranterna.

c) Om en leverantör förlorar tillgång till sitt CopyBet-konto eller om en tredje part från tillgång till kontot. I detta fall ligger alla möjliga risker hos leverantören.

d) Om en prenumerant förlorar tillgång till sitt CopyBet-konto eller om en tredje part från tillgång till kontot. I detta fall ligger alla möjliga risker hos prenumeranten.

e) Oförutsedda förseningar vid uttag av pengar från plånboken eller insättningar till plånboken.

f) Tekniskt fel, om det inte uppstår genom ett fel som företaget gjort, utan från företagets partner eller andra parter, som inte är anställda hos företagets.

g) Leverantörers eller prenumeranters förluster, om de uppstår under underhållsverksamhet på företagets servrar.

8. TVISTLÖSNING

8.1 Om en deltagare hos CopyBet är missnöjd med någon del av tjänsten har de rätt att skicka in ett klagomål till företaget på e-postadressen info@copybet.com.

8.2 När ett klagomål skickas in måste kunden ange (enligt deras åsikt) vilken artikel i dessa användarvillkor som företaget har brutit mot.

8.3 Ett klagomål kommer att övervägas och beslutet om detta klagomål kommer att göras baserat på dessa användarvillkor inom 7 dagar.

9. ANVÄNDING AV COPYBETS ANVÄNDARVILLKOR

9.1 Dessa användarvillkor träder i kraft för både företaget och dess kunder när en kund registrerar ett CopyBet-konto.

9.2 Om det förekommer konflikter mellan artiklar i dessa användarvillkor och andra regleringsdokument från företaget anses artiklarna i detta dokument ha företräde framför artiklarna i andra regleringsdokument.

9.3 CopyBet är företagets egendesignade projekt. Villkoren och sätten att beräkna kan skilja sig från villkoren för andra liknande tjänster inom branschen.

9.4 Företaget har rätt att göra ändringar/tillägg till artiklarna i dessa användarvillkor efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande. Den senaste versionen av dessa användarvillkor finns på Internet på https://www.copybet.com/terms-of-use/. Företaget rekommenderar sina kunder att regelbundet kontrollera villkoren i dessa användarvillkor för att vara medveten om eventuella ändringar och/eller tillägg. Om kunden fortsätter att använda CopyBet-tjänsterna efter att dessa användarvillkor har ändrats/förbättrats, betyder det att de godkände och accepterade ändringarna och/eller tilläggen.