Användningsvillkor

VILLKOR

1. Plattformsvillkor

1.1 Företaget - CopyBet UK Ltd (3rd Floor, 120 Baker Street, London W1U 6TU), licenserat av British Gambling Commision, drifttillståndsnummer. 000-053774-N-330744-002.

1.2 En kund är en person med en öppen CopyBet-profil i sitt namn.

1.3 CopyBet - en plattform för spel som tillhandahålls av företaget.

1.4 CopyBet-profilen är en kunds privata virtuella arbetsyta i spelkopieringssystemet.

1.5 En leverantör/Tipster är en ägare till en CopyBet-profil, vilket blir spelkällan för Prenumeranter.

1.6 En prenumerant är en ägare till en CopyBet-profil, som prenumererar på en leverantör och kopierar deras spel.

1.7 En affiliate - en kund som lockar prenumeranter till företaget och får provision för dem.

1.8 Provision - en ersättning som företaget, leverantörer och affiliates får från de spel som kopieras av prenumeranter.

1.9 En plånbok - en intern betalningstjänst som gör det möjligt att sätta in och ta ut pengar från kontot och distribuera provisioner till företaget och till kunder. Plattformen ger varje kund endast en plånbok i systemet.

1.10 Ett CopyBet-konto är ett konto för att kopiera spel, vilket plattformen öppnar för varje kund vid deras registrering.

1.11 Ett BetFair Exchange-konto är ett kundkonto som de öppnar på BetFair Exchange och länkar till deras CopyBet-profil.

1.12 Ett CopyBet Sportsbook-konto är en kunds konto, som de öppnar på CopyBet Sportsbook.

2. Villkor Betfair Exchange

2.1 Betfair Exchange - tjänsten som BetFair-företaget erbjuder, som låter medlemmar spela mot varandra. Länk: https://betting.betfair.com/what-is-a-betting-exchange.html

2.2 Ett spel - en vadslagning gällande resultatet för ett evenemang, med målet att tjäna vinster.

2.3 Ett evenemang - en händelse utan ett på förhand känt resultat, som en fotbollsmatch, som det går att spela på. Inkluderar en eller flera marknader.

2.4 En marknad - en uppsättning möjliga resultat av en händelse som kan satsas på. Till exempel innehåller en marknad av "matchodds" i en fotbollsmatch tre möjliga resultat: första laget vinner, andra laget vinner och oavgjort.

2.5 Speltyp: gräns. Vid kopiering av spel beaktas endast BetFair-spel. När spelet görs anges en viss koefficientgräns. Ett sådant spel kan endast utföras av BetFair om koefficienten är bättre än eller lika med den som anges.

2.6 Spelriktning: BACK / LAY. Varje möjligt resultat för en marknad kan spelas åt två håll - back eller lay.

2.7 Insatsstorlek - ett belopp pengar som definierar risknivån och storleken på den möjliga spelvinsten. I detta fall beaktas spelriktningen och priset.

2.8 Spelpris - ett förhållande mellan insatsstorleken och storleken på den möjliga spelvinsten (-förlusten). Decimalodds används. Länk: https://betting.betfair.com/decimal-odds-converter-fraction-odds-betfair-explained.html

2.9 Insatsskyldighet - det belopp pengar som kommer att förloras vid en förlust. Det definierar risknivån för spelet.

 • För "back"-spel: skyldighet = insatsstorlek.
 • För "lay"-spel: skyldighet = (insatsstorlek) *((spelpris) - 1).

2.10 Betfair Exchange-kontoexponering är en del av Betfair Exchange-kontosaldot som resulterade från spelande. Det visar hur mycket pengar som kommer att dras från CopyBet-profilen vid det värsta resultatet för alla öppna spel.

2.11 Betfair-marknadsexponering är en del av den totala CopyBet-profilexponeringen beräknad för denna specifika marknad.

2.12 Cashout - öppning av ett nytt spel på marknaden, när Betfair-marknadsexponering minskar (lämnar marknaden antingen delvis eller helt).

2.13 Öppning av spel - en order som skickas från CopyBet-systemet till Betfair Exchange-tjänsten med information om nytt spel å CopyBet-kundens (prenumerantens) vägnar.

2.14 Spel matchat - en fixering (antingen delvis eller helt) av en öppen spelvolym som matchats. Vid ett matchat spel förväntas marknaden att stängas med ett visst resultat. Ett matchat spel kan inte avbrytas av en kund.

2.15 Spel stängt - när en marknad har stängts med ett visst resultat, alla matchade spel på marknaden är även de stängda. När det har stängts kan ett spel vara lönsamt eller förlustdrivande.

2.16 Spelvinst är ett belopp som överförs till Betfair Exchange-kundens konto om ett spel vinner (ett valt utfall för en händelse matchar det verkliga resultatet) eller en summa pengar som dras av från en CopyBet-profil om ett spel förlorar.

2.17 Marknadsvinst - den totala vinsten för alla spel på marknaden. Marknadsvinsten debiteras provision från BetFair.

2.18 Evenemangsvinst - den totala vinsten för alla marknader för evenemanget.

3. Villkor CopyBet Sportsbook

3.1 Deltagare till evenemang är en idrottare eller ett lag, spel, matcher eller evenemang som spel placeras på.

3.2 "Singel" är ett spel placerat på ett enda evenemang.

3.3 "Express" är ett spel som placeras på resultatet av flertalet olika evenemang samtidigt. För att vinna på ett expresspel är det nödvändigt att inte ha några förluster alls på något av resultaten som ingår i Express.

3.4 "System" är en uppsättning av "Express"-insatser för en viss uppsättning av evenemang. För att vinna i systemet är det nödvändigt att det angivna antalet förutsägelser för det totala antalet är korrekt. Till exempel, i systemet "3 av 4" är det nödvändigt att 3 av de 4 förutsägelserna är korrekt.

3.5 "Chain" är en uppsättningar av Singelspel som inkluderar evenemang som är oberoende av varandra. Summan av ett singelspel av kedjans varje evenemang är lika med summan av kedjan. Resultatet av detta spel beräknas och blir summan av nästa spel. Det fortsätter tills summan på kontot når noll.

3.6 "Handikapp" är ett spel som betraktar en fördel eller handlingsutrymmet för deltagarna i evenemanget, som uttrycks i mål/poäng/set, mm., som tillhandahålls av bookmaker. "Handikapp" läggs till i ett spelresultat när det är slut för att avgöra utfallet av spelet.

3.7 "Total" är ett spel på ett spelresultat, uttryckt i antal mål, puckar, poäng eller spel, poäng (kastat, vunnit eller spelade) av en deltagare på evenemang.

RISKFÖRKLARING

4. Riskinformation

4.1 En prenumerant accepterar att deltagande hos CopyBet är förknippat med risker. En prenumerant accepterar fullt ut risken för eventuella förluster som kan uppstå på grund av en leverantörs aktivitet.

4.2 En prenumerant accepterar att okunnighet eller felläsning av dessa användarvillkor inte frigör dem från ansvar och/eller risker.

4.3 En prenumerant accepterar risken för eventuella förluster eller förlorad vinst som orsakats av icke-utförande eller delvis utförande av kopierade spel på en prenumerant CopyBet-profil hos en bookmaker på grund av låg likviditet på marknaden, otillräckliga medel på en prenumerants CopyBet-profil eller andra faktorer.

4.4 En leverantör accepterar det faktum att deltagande i CopyBet är förknippat med risker. En leverantör utför verksamhet för egen räkning, på egen CopyBet-profil, och på egen risk.

4.5 Prenumeranter, leverantörer och affiliates accepterar risken för eventuella förluster eller förlorad vinst på grund av omräkning av valutakurser under saldooperationerna på deras plånböcker.

DRIFTSREGLER FÖR COPYBETS PLATTFORM

5. Allmänna principer för kopiering av spel på plattformen

5.1 CopyBet-plattformen letar efter nya öppna spel på en leverantörs CopyBet-profil och kopierar dem genom att öppna spel på prenumeranters CopyBet-profiler.

5.2 Kopieringsprioritet: om en leverantör har flera prenumeranter kopieras spel efter principen "först till kvarn".

5.3 När spel kopieras avgörs prenumerantens spelinformation (pris, storlek, m.m.) av CopyBet-plattformen baserat på många olika faktorer, som:

 • Prenumerationsinställningar (prenumerationskoefficient, förlustgräns, m.m.)
 • Valuta på leverantörens och prenumerantens CopyBet-profiler (i proportion till priser).
 • Leverantörens cashout

6. System för kopiering av spel

6.1 Spel kopieras enligt prenumerationer som anges av prenumeranter till de leverantörer de väljer.

6.2 Prenumerationer kan vara tre olika typer: "För period" (1, 2, eller 4 veckor), "För evenemang", och "Procent av vinst för evenemang".

6.3 Prenumerationsinformation för en leverantör:

 • Prenumerationstyp.
 • Prenumerationspris.

6.4 Prenumerationsinformation för en prenumerant:

 • En prenumerationskoefficient (standardvärdet är 1).
 • Förlustgräns (inaktiverat som standard).
 • Automatisk förlängning av prenumeration (aktiverat som standard).

7. Kopiering på BetFair Exchange och CopyBet Sportsbook

7.1 Kopiering av en leverantörs spel av prenumeranter: när systemet får signal att en leverantör öppnade ett spel definierar den sina parametrar och skickar order om att öppna motsvarande spel på Prenumerantens konto.

7.2 Kontroll av informationen för spel som kopieras av prenumeranter:

 • Evenemanget för en marknad för prenumerantens spel = evenemanget för en marknad för leverantörens spel.
 • Typ av prenumerantspel = gräns.
 • Riktning för prenumerantspel = riktning för leverantörspel.
 • Priset på prenumerantspel = priset på leverantörspel med högsta tillåtna gräns minus 10% av priset (priset på leverantörens spel - 1).
 • Storleken på en prenumerants spel är proportionell till storleken på en leverantörs spel, mdd hänsyn till prenumerationskoefficienten och valutorna hos leverantörens och prenumerantens CopyBet-profiler. Valutaväxlingen sker enligt CopyBet-plattformens kurs.

7.3 I händelse av leverantör-cashout beräknas informationen för de kopierade spelet på så sätt att resultatet för en prenumerantmarknad och en leverantörsmarknad är så lika som möjligt.

7.4 I vissa fall kan en prenumerants spelstorlek komma att minskas eller så kanske ett spel inte kopieras. Efter att informationen för prenumerantens spel har kontrollerats kontrollerar systemet om det finns tillräckligt med likviditet på marknaden, d.v.s. om det finns tillräckligt med spel åt motsatt håll och till samma priser.

 • Om det finns tillräckligt med likviditet öppnas spel och med största sannolikhet utförs det omedelbart hos BetFair.
 • Om det inte finns tillräckligt med likviditet hoppas spelet över (en avisering om motsvarande fel skickas).

7.5 Om det första spelet på en marknad hoppas över kommer hela marknaden att hoppas över (underlåtenhet att gå in på marknaden tillsammans med en leverantör).

7.6 Spel av typen "Express", "System", och "Chain" kan inte kopieras från ett CopyBet bookmakerkonto.

8. Förlustbegränsning

8.1 I prenumerationsinställningar kan en prenumerant ange "Begränsa förlust" när det gäller deras CopyBet-profilvaluta.

8.2 "Förlustbegränsning" beräknas på följande sätt:

8.2.1 Systemet beräknar "Exponering" för alla kopierade spel på varje marknad.

8.2.2 Den definierar maximalt möjliga förluster för denna marknad totalt (eller den minsta möjliga vinsten om marknaden är säkerställd att vara nära vinsten).

8.2.3 Om det finns öppna spel av en prenumerant från denna leverantör på en marknad, som inte har matchats eller delvis matchats, definierar systemet det värsta möjliga matchningsscenariot för dem: det värsta priset och storleken (från noll till full storlek). Som ett resultat kommer vinsten på denna marknad inte att vara mindre än vad den beräknat för alla möjliga resultat för denna satsning.

8.2.4 Följande parametrar krävs för beräkningar:

 • Gräns – förlustgräns som anges genom användargränssnittet.
 • Vinst_nuvarande – vinstbeloppet för alla spel som kopierats från denna leverantör.
 • Vinst_max – referenspunkt för vinst. Som standard är detta värde lika med den maximala vinsten för en prenumeration, men kan återställas av en prenumerant och motsvara den nuvarande vinsten. När denna parameter har återställts fortsätter systemet att uppdatera den till det maximala löpande vinstvärdet för en prenumeration.
 • Exponering - det totala värdet av det minsta beräknade exponeringsvärdet för var och ett av spelen som kopierats från denna leverantör.

8.3 Gränsen kommer att aktiveras om: (Vinst_max – Gräns) > (Vinst_nuvarande + Exponering)

I det här fallet kommer inte nästa satsning som kan aktivera gränsen att kopieras.

8.4 I plattformens webbgränssnitt visas följande värden:

8.4.1 förlustbegränsning. Värdet går att redigera. Om värdet är inställt på noll, kommer systemet inte att kontrollera det.

8.4.2 Vinstavvikelse = Vinst_max - Vinst_nuvarande; visar skillnaden mellan nuvarande och maximala vinster. Denna skillnad får inte överstiga den angivna gränsvärdet.

8.4.3 Återställ (vinstavvikelse) Ett alternativ för att återställa vinstreferenspunkten (återställning av vinstavvikelse till noll).

9. Fel i kopieringsprocessen

9.1 Om ett spel inte kan kopieras får prenumeranten en avisering med ett felmeddelande som förklarar varför spelet inte kan kopieras.

9.2 Exempel på fel vid öppning av spel hos Betfair:

 • Otillräckliga medel på ett Betfair Exchange-konto.
 • Apel kan inte genomföras på grund av reglerna.
 • Marknaden är pausad.

9.3 Exempel på fel när man öppnar spel på Sportsbook:

 • Otillräckligt med pengar på Sportsbook-konto.
 • Ett spel kan inte lägga på grund av regler.
 • Marknaden är avvaktande.

9.4 Exempel på fel vid öppning av spel hos CopyBet:

 • Otillräckliga medel i CopyBet-plånboken för att förlänga en prenumeration.
 • Förlustbegränsningen för en prenumeration har överskridits.
 • Marknaden har hoppats över, det första spelet kom inte in på marknaden.
 • Det finns inte tillräckligt med likviditet på marknaden för att öppna spel.
 • Ett cashout-spel har hoppats över (kopieringssystemet kunde inte avgöra informationen för ett nytt spel eller så krävs ingen cashout).
 • Det finns ingen information om marknaden för att öppna ett spel.

10. Bonusar

10.1 De bonuspengar som satts in på CopyBet-profiler låter användarna betala för prenumerationer på plattformens leverantörer.

10.2 Om det finns pengar på kundens CopyBet-profil, så används dessa pengar i första hand, efter det används bonuspengarna.

KONTOTYPER PÅ COPYBETS PLATTFORM

11. CopyBet-konto

11.1 CopyBet-konto öppnas för varje Kund när de registrerar en Profil.

11.2 CopyBet-konto kan användas för att kopiera Spel.

11.3 CopyBet-konto kan inte användas som en Spelleverantör.

11.4 CopyBet-konto kan används för att kopiera Spel från Betfair Exchange och konton från CopyBet Bookmaker.

12. Betfair Exchange-konto

12.1 Betfair Exchange-konto är anslutet av en Kund till deras Profil efter registrering.

12.2 Betfair Exchange-konto kan användas som en Spelleverantör.

12.3 Spel från BetFair Exchange-konton kan kopieras till CopyBet och BetFair Exchange-konton.

13. CopyBet Sportsbook-konto

13.1 CopyBet Sportsbook-konto öppnas av en Kund i deras CopyBet-profil eller i CopyBet Sportsbook på https://sportsbook.copybet.com.

13.2 CopyBet Sportsbook-konto kan användas som en Spelleverantör.

13.3 Spel från CopyBet Sportsbook-konto kan endast kopieras till CopyBet-konton.

PLATTFORMSVERKTYG

14. Betyg

14.1 Betygen är huvudverktyget för CopyBet-plattformen.

14.2 Betyg inkluderar flertalet statistiska parametrar, vilket beräknas baserat på Historiken av alla CopyBet-profiler, inklusive rankingen i betyg beräknas baserat på kontots vinst under en viss period i procent.

14.3 Innan du går till den stora Betygsskalan läggs alla Kunders konton till i Sandbox.

14.3.1 Den tidsperiod som kontot stannar i Sandbox är i minst 7 dagar, där minst 5 trades måste ha blivit stängda. Betygsmoderatorerna har rätten att förlänga denna period så länge det behövs för att kontrollera kontots aktivitet.

14.3.2 Konton flyttas från Sandbox till Betyg och vice versa automatiskt. När det händer, då skickar systemet ett e-post till Kunden.

14.3.3 Företaget förbehåller sig rätten att hindra Kunden från att bli tillagd i Betyg utan att ange något skäl.

14.4 För att avslöja och förhindra alla typer av bedrägerier, modereras Betyg regelbundet.

14.4.1 Bedrägerier inkluderar bland annat flera konton, mjukvara för automatisering av spel, utnyttjande av godtyckliga situationer, användning av konton för verksamheter som inte tillhandahållits av en bookmaker, mm.).

14.4.2 Om betygsmoderationen upptäcker bedrägerier så kommer kunden att flyttas till Sandbox.

14.5 Kunder som anser att de oförtjänt har tagits bort från Betyg har rätt att skicka ett klagomål till företaget info@copybet.com.

BETALNINGSPROCESS OCH PROVISIONER (BETALNING FÖR EN PRENUMERATION)

15. Provisionen

15.1 Provisionen betalas endast till en leverantör av ett spel (inte en originalleverantör), en Filial och CopyBet-plattformen.

15.2 Förhållande av provisionbelopp: 70% till en leverantör, 30% till CopyBet.

15.3 30% av CopyBet-provisionen betalas till en Affiliate, om det finns någon.

15.4 Provisionen betalas enligt två olika system beroende på den prenumerationstyp som anges av en leverantör.

15.5 Provisionen är fast; det anges av en leverantör på sidan "Mina prenumeranter".

15.6 Provisionen för prenumerationstyper "För period" och "För evenemang" reserveras och dras direkt från pengarna från en Prenumerants Plånbok. "Procent av vinst för evenemang" dras direkt från Prenumerantens CopyBet-konto.

16. Provisionen för prenumerationstypen "för period"

16.1 Provisionen beräknas för perioder (1, 2 eller 4 veckor).

16.2 Provisionen som ska betalas till en leverantör blockeras på en prenumerants CopyBet-profil och överförs till en leverantör i slutet av en period (exklusive perioder då inte en enda satsning kopierades, i det här fallet betalas provisionen inte).

16.3 Provisionen för perioderna som inte har startat än eller för den aktuella perioden när ingen insats har kopierats är ej blockerad på en prenumerants CopyBet-profil.

16.4 En prenumeration påbörjas när tjänsten får instruktion att starta en prenumeration och varar i 1 hel period.

17. Provisionen för prenumerationstypen "för händelse"

17.1 Provisionen betalas för en viss händelse som kopieras av en prenumerant från en leverantör.

17.2 Provisionen överförs till en leverantör efter det att en händelse är över. Provisionen till en Affiliate beräknas och överförs efter att en leverantör tar emot sin provisioner för en händelse.

18. Provisionen enligt "Procent av vinst för evenemang"-plan

18.1 Betalas endast om evenemanget som kopieras av Prenumeranten från Leverantören är lönsamt.

18.2 Betalas till en Leverantör efter evenemanget är över. Partners provision beräknas och betalas endast efter att Leverantören fått betalt för evenemanget.

19. Prenumerationsbetalningar till en leverantör / affiliate

19.1 Provisionen betalas till en leverantör och en affiliate efter det att prenumerationsperioden eller en händelse är över.

19.2 Om en prenumerant har krav på beräkningar och betalningar har de rätt att lämna in en officiell förfrågan till företaget. Den kommer att behandlas av betalningsavdelningen inom 72 timmar från det att pengarna överfördes.

19.3 Beräkningar enligt prenumerationstypen "För period"

19.3.1 När prenumerationsperioden är över förlängs prenumerationen automatiskt (det här alternativet är aktiverat som standard). Om det inte kan göras på grund av vissa skäl (till exempel otillräckliga medel i en prenumerants plånbok) pausas prenumerationen.

19.3.2 Att återuppta prenumerationen ändrar inte beräkningsperioden (det börjar fortfarande med prenumerationens starttid).

19.3.3 Undantag:

 • om en prenumeration med en förlängning avbröts på grund av otillräckliga medel. I detta fall avslutar kunden prenumerationen och börjar sedan prenumerera på leverantören igen (perioden påbörjas på nytt).
 • vid återupptagning av en prenumeration som pausades på grund av förvärrade prenumerationsvillkor från leverantören.
 • vid återupptagning av en prenumeration, där en period redan har avslutats.
 • Om inte ett enda spel kopierades under perioden betalas alla prenumerationsbetalningar tillbaka.

20. Förändring av prenumerationsvillkor av en leverantör

20.1 Om en leverantör förändrar prenumerationsvillkoren på ett ogynnsamt sätt (höjer priset) meddelas prenumeranter genom e-post och alternativet för automatisk förlängning av prenumerationen inaktiveras.

AFFILIATE-PROGRAM

21. CopyBets Filial-program

21.1 Alla användare blir automatiskt affiliates. De får en unik affiliate-kod som läggs till för allt marknadsföringsmaterial.

21.2 En användare tjänar in affiliate-provision om en ny kund använde deras länk för att besöka webbplatsen, registrerade sig i systemet och började kopiera spel.

21.3 En Affiliate-provision betalas till CopyBet-kunder som anges som en "affiliate" för de kunder de lockat. Om en "affiliate" inte anges i en lockad kunds profil, betalas inte någon affiliate-provision.

21.4 En affiliate får 30% av plattformens vinst.

21.5 Provisionen debiteras och betalas ut i USD.

SKYLDIGHETER FÖR PARTERNA

22. Skyldigheter för prenumeranter

22.1 Deltagande hos CopyBet som en prenumerant innebär absolut godkännande av dessa användarvillkor.

22.2 En prenumerant godkänner det faktum att en leverantörs lönsamhet under de senaste perioderna inte garanterar samma resultat i framtiden.

22.3 En prenumerant accepterar att en leverantör kan välja valfritt system eller strategi när de utför sina spel.

22.4 En prenumerant åtar sig ansvar att ha tillräckligt med medel på deras Profil för att utföra ordrar, oavsett om de är kopierade, öppnade manuellt eller automatiskt.

23. Skyldigheter för leverantörer

23.1 Deltagande hos CopyBet som en leverantör innebär absolut godkännande av dessa användarvillkor.

23.2 En leverantör accepterar att okunnighet eller felläsning av dessa användarvillkor inte frigör dem från ansvar för ekonomiska resultat av deras verksamhet och/eller risker.

23.3 En leverantör accepterar det faktum att en prenumerant kan öppna, stänga och ändra spel på sin CopyBet-profil, oavsett om de kopierades från en leverantörs CopyBet-profilkonto eller placerades av en prenumerant för egen räkning.

23.4 En Leverantör bekräftar att om CopyBet misstänker något bedrägeri, reserverar sig CopyBet rätten att sätta restriktioner för en Leverantörs insättningar och uttag på ensidigt basis, såväl att utesluta dem från betygsättningen fram till att alla omständigheter har blivit klargjorda.

Bedrägeri kan innebära: flera konton, att använda programvara för spelautomatisering, utnyttja godtyckliga situationer, användning av konton för verksamheter som inte tillhandahålls av en bookmaker, felaktig användning av Lojalitetsprogram osv.

24. Skyldigheter för företaget

24.1 Företaget ska ge deltagare hos CopyBet ett komplett paket av tjänster enligt dessa användarvillkor. Företaget är ansvarigt för korrekt utförande av tekniska lösningar enligt dessa användarvillkor.

24.2 Företaget tar inte ansvar för deltagare i CopyBet för förlorad vinst eller förlust som direkt eller indirekt kan uppstå eller inte uppstå som en följd av transaktioner som utförs på prenumeranternas eller leverantörernas CopyBet-profiler.

24.3 Företaget ansvarar inte mot deltagare hos CopyBet för förlorade vinster eller förluster som direkt eller indirekt kan uppstå eller inte uppstå på grund av deras okunnighet om regleringsdokument och/eller samarbetssystem.

24.4 Företaget utvärderar inte leverantörers yrkeskunskaper och lämplighet i något skede av deras verksamhet och ansvarar inte mot prenumeranter för förluster eller förlorad vinst som de kan ådra sig.

24.5 Företaget är inte ansvarigt för:

24.5.1 Avsiktligt eller oavsiktlig icke-efterlevnad gällande prenumerantens intressen av leverantören. I detta fall ligger alla möjliga risker hos prenumeranterna.

24.5.2 Bedrägeri med prenumerantens medel på uppdrag av en leverantör. I detta fall ligger alla möjliga risker hos prenumeranterna.

24.5.3 En leverantör som förlorar åtkomst till sin CopyBet-profil, samt tredje parters åtkomst till denna CopyBet-profil. I det här fallet faller alla möjliga risker på en leverantör.

24.5.4 En prenumerant som förlorar åtkomst till sin CopyBet-profil, samt tredje parters åtkomst till denna CopyBet-profil. I det här fallet faller alla möjliga risker på en prenumerant.

24.5.5 Oförutsedda förseningar vid uttag av pengar från plånboken eller insättningar till plånboken.

24.5.6 Tekniskt fel, om det inte uppstår genom ett fel som företaget gjort, utan från företagets partner eller andra parter, som inte är anställda hos företagets.

24.5.7 Leverantörers eller prenumeranters förluster, om de uppstår under underhållsverksamhet på företagets servrar.

TVISTLÖSNING

25. Tvistlösning

25.1 Om en deltagare hos CopyBet är missnöjd med någon del av tjänsten har de rätt att skicka in ett klagomål till företaget på e-postadressen info@copybet.com.

25.2 När ett klagomål skickas in måste kunden ange (enligt deras åsikt) vilken artikel i dessa användarvillkor som företaget har brutit mot.

25.3 Ett klagomål kommer att övervägas och beslutet om detta klagomål kommer att göras baserat på dessa användarvillkor inom 7 dagar.

ANVÄNDING AV COPYBETS ANVÄNDARVILLKOR

26. Använding av CopyBets användarvillkor

26.1 Dessa användarvillkor träder i kraft när en kund registrerar en CopyBet-profil.

26.2 Om det förekommer konflikter mellan artiklar i dessa användarvillkor och andra regleringsdokument från företaget anses artiklarna i detta dokument ha företräde framför artiklarna i andra regleringsdokument.

26.3 CopyBet är företagets egendesignade projekt. Villkoren och sätten att beräkna kan skilja sig från villkoren för andra liknande tjänster inom branschen.

26.4 Företaget har rätt att göra ändringar/tillägg till artiklarna i dessa användarvillkor efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande. Den senaste versionen av dessa användarvillkor finns på Internet på https://www.copybet.com/terms-of-use/. Företaget rekommenderar sina kunder att regelbundet kontrollera villkoren i dessa användarvillkor för att vara medveten om eventuella ändringar och/eller tillägg. Om kunden fortsätter att använda CopyBet-tjänsterna efter att dessa användarvillkor har ändrats/förbättrats, betyder det att de godkände och accepterade ändringarna och/eller tilläggen.

KYC- OCH AML-POLICYER

27. KYC- och AML-policyer

27.1 KYC-proceduren (Know Your Client) utförs på sidan av CopyBet-plattformen. En klient kommer inte kunna använda plattformen och sätta in pengar till sitt konto förrän de verifierat sin identitet och bostadsadress.

27.2 AML (Anti Money Laundering)-policyn är ett internt dokument från företaget, som beskriver förfaranden för att kontrollera en kund när de utför saldooperationer på sina CopyBet-profiler. Dokumentet kan lämnas till alla berörda parter hos företaget vid begäran.

Denna webbsida ägs och förvaltas av CopyBet UK Ltd. CopyBet UK är licensierat av British Gambling Commission, operativ licensnummer 000-053774-N-330744-002. Företagets registrerade adress är 3:e våningen, 120 Baker Street, London W1U 6TU. Företagets bolagsadress är Office 116, N.1 Royal Exchange, London, EC3V 3DG.