Όροι χρήσης

1. OΡΟΛΟΓΙΑ

Με τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο Όρων Χρήσης, νοούνται τα παρακάτω:

1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ – η CopyBet Ltd (2118 Guava St., Belama Phase 1, Belize City, Belize), εποπτευόμενη και κάτοχος της υπο-αδείας GLH-OCCHKTW0712232016, με κύρια άδεια Curacao Master License αρ. 365/JAZ.

1.2 Πελάτης – άτομο που έχει ανοίξει λογαριασμό στο όνομά του.

1.3 CopyBet – πλατφόρμα για την αντιγραφή στοιχημάτων την οποία την παρέχει η Εταιρεία.

1.4 CopyBet λογαριασμός – BetFair λογαριασμός που είναι συνδεμένος με πελάτη της CopyBet. Η αντιγραφή και ο υπολογισμός των βαθμολογιών αφορούν τους CopyBet λογαριασμούς.

1.5 Πάροχος – CopyBet λογαριασμός ο οποίος παρέχει στοιχήματα για τους Συνδρομητές.

1.6 Συνδρομητής – CopyBet λογαριασμός που εγγράφεται συνδρομητής σε κάποιον πάροχο και αντιγράφει τα στοιχήματά του.

1.7 Συνεργάτης – Πελάτης που προσελκύει Συνδρομητές στην Εταιρεία και λαμβάνει προμήθεια γι' αυτούς.

1.8 Προμήθεια – ανταμοιβή την οποία λαμβάνει η Εταιρεία, ο Πάροχος και ο Συνεργάτης από τα στοιχήματα που αντιγράφει ο Συνδρομητής.

1.9 Wallet – υπηρεσία εσωτερικών πληρωμών, η οποία επιτρέπει την κατάθεση και την ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό και τη διανομή προμηθειών στην Εταιρεία και στον Πελάτη. Η πλατφόρμα παρέχει ένα Wallet ανά Πελάτη στο σύστημα.

1.10 Credo – εσωτερική νομισματική μονάδα της πλατφόρμας CopyBet. Tο νόμισμα αυτό χρησιμοποιείται για την εκτέλεση όλων των εσωτερικών λειτουργιών υπολοίπου. 1 Credο ισούται με 1 USD. Μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή την ισοτιμία μετατροπής στη σελίδα του Wallet σας.

1.11 Ανταλλακτήριο Betfair – η υπηρεσία της εταιρείας BetFair, η οποία επιτρέπει στα μέλη να τοποθετούν στοιχήματα μεταξύ τους.

https://betting.betfair.com/what-is-a-betting-exchange.html

1.12 Στοίχημα – ο στοιχηματισμός για το αποτέλεσμα μιας διοργάνωσης με σκοπό την αποκόμιση κέρδους.

1.13 Διοργάνωση - μια διοργάνωση με αμφίβολο αποτέλεσμα, όπως ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, επί του οποίου μπορείτε να ποντάρετε. Περιλαμβάνει μία ή περισσότερες αγορές.

1.14 Aγορά – μια σειρά πιθανών αποτελεσμάτων μιας διοργάνωσης, επί των οποίων μπορούμε να στοιχηματίσουμε. Για παράδειγμα, μια αγορά "αποδόσεων αγώνα" σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα περιλαμβάνει τρία πιθανά αποτελέσματα: τη νίκη της πρώτης ομάδας, τη νίκη της δεύτερης ομάδας και την ισοπαλία.

1.15 Τύπος στοιχήματος: limit. Κατά την αντιγραφή στοιχημάτων, μόνο τα στοιχήματα limit BetFair λαμβάνονται υπόψη. Κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος, καθορίζεται ένα συγκεκριμένο όριο συντελεστή. Ένα τέτοιο στοίχημα μπορεί να εκτελεστεί από την BetFair μόνο σε συντελεστή που είναι καλύτερος ή ίσος με τον καθορισμένο.

1.16 Πλευρά στοιχήματος: BACK / LAY. Το κάθε πιθανό αποτέλεσμα μιας αγοράς μπορεί να παιχτεί σε δύο πλευρές – back ή lay.

 • Το "back" κερδίζει αν το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο με το καθορισμένο.
 • Το "lay" κερδίζει αν το αποτέλεσμα μιας αγοράς είναι ένα από τα άλλα πιθανά αποτελέσματα.

https://betting.betfair.com/what-is-lay-betting.html

1.17 Μέγεθος στοιχήματος – χρηματικό ποσό που καθορίζει το επίπεδο κινδύνου και το μέγεθος του πιθανού κέρδους από το στοίχημα. Σε αυτήν την περίπτωση. λαμβάνονται υπόψη η πλευρά του στοιχήματος και η τιμή.

1.18 Τιμή στοιχήματος – ο λόγος μεταξύ του μεγέθους του στοιχήματος και του μεγέθους ενός πιθανού κέρδους (ή απώλειας) από το στοίχημα. Χρησιμοποιούνται δεκαδικές αποδόσεις.

https://betting.betfair.com/decimal-odds-converter-fraction-odds-betfair-explained.html

1.19 Υποχρέωση στοιχήματος– χρηματικό ποσό που θα χαθεί σε περίπτωση που χάσετε. Καθορίζει το επίπεδο κινδύνου του στοιχήματος.

 • Για στοιχήματα back (υπέρ): υποχρέωση = μέγεθος στοιχήματος
 • Για στοιχήματα lay (κατά): υποχρέωση = (μέγεθος στοιχήματος) * ((τιμή στοιχήματος) -1)

1.20 Έκθεση Betfair λογαριασμού – το μέρος του υπολοίπου του BetFair λογαριασμού που αντιστοιχεί την τοποθέτηση στοιχημάτων. Δείχνει πόσα χρήματα θα διαγραφούν από τον λογαριασμό σε περίπτωση του χείριστου αποτελέσματος για όλα τα ανοιχτά στοιχήματα.

1.21 Έκθεση σε αγορά Betfair – το μέρος της συνολικής έκθεσης του λογαριασμού που υπολογίζεται για τη συγκεκριμένη αγορά.

1.22 Εξαργύρωση (cashout) – άνοιγμα νέου στοιχήματος σε μια αγορά, όταν η έκθεση Betfair στην αγορά μειώνεται (κλειδώνει, αφήνοντας την αγορά είτε εν μέρει είτε συνολικά).

1.23 Bet open – εντολή που αποστέλλεται από το σύστημα της CopyBet στην υπηρεσία του ανταλλακτηρίου Betfair, με παραμέτρους νέου στοιχήματος για λογαριασμό του πελάτη του συστήματος CopyBet (συνδρομητής).

1.24 Ταιριασμένο στοίχημα – η ενσωμάτωση (μερική ή πλήρης) ενός ανοιχτού στοιχήματος ως ταιριασμένο. Ένα ταιριασμένο στοίχημα προβλέπει το κλείσιμο μιας αγοράς με ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το ταιριασμένο στοιχημα δεν μπορεί να ακυρωθεί από τον πελάτη.

1.25 Κλεισμένο στοίχημα – όταν η αγορά κλείσει με κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όλα τα ταιριασμένα στοιχήματα αυτής της αγοράς κλείνουν επίσης. Κατά το κλείσιμο, ένα στοίχημα μπορεί να είναι κερδοφόρο ή ζημιογόνο.

1.26 Kέρδος στοιχήματος – χρηματικό ποσό που μεταφέρεται στον λογαριασμό πελάτη της BetFair σε περίπτωση που το στοίχημα κερδηθεί (το επιλεγμένο αποτέλεσμα μιας διοργάνωσης αντιστοιχεί στο πραγματικό αποτέλεσμα) ή χρηματικό ποσό που διαγράφεται από τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση που το στοίχημα χαθεί. Για το συνολικό κέρδος του στοιχήματος η CopyBet λαμβάνει υπόψη την προμήθεια της BetFair για την αγορά (το ποσό που αναλογεί για το συγκεκριμένο στοίχημα).

1.27 Κέρδος αγοράς – το συνολικό κέρδος για όλα τα στοιχήματα αυτής της αγοράς. Το κέρδος αγοράς χρεώνεται με την προμήθεια της BetFair.

1.28 Κέρδος διοργάνωσης – το συνολικό κέρδος για όλες τις αγορές αυτής της διοργάνωσης.

2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

2.1 Ο συνδρομητής αναγνωρίζει ότι η χρήση της CopyBet επισύρει την έκθεσή του σε κίνδυνο. Ο συνδρομητής αποδέχεται πλήρως τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίων συνεπεία των λειτουργιών που εκτελούνται από τον Πάροχο.

2.2 Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει το γεγονός ότι η άγνοια ή μη κατανόηση των παρόντων όρων χρήσης της πλατφόρμας δεν τον απαλλάσσει από οποιαδήποτε υπαιτιότητα ή/και κίνδυνο.

2.3 Ο Συνδρομητής αποδέχεται τον κίνδυνο πιθανών απωλειών ή μη πραγματοποιηθέντων κερδών που απορρέουν από τη μη εκτέλεση ή τη μερική εκτέλεση αντιγραμμένων στοιχημάτων στον λογαριασμό του Συνδρομητή σε μια στοιχηματική εταιρεία λόγω χαμηλής ρευστότητας στην αγορά, μη επαρκών κεφαλαίων στον λογαριασμό του Συνδρομητή ή άλλων παραγόντων.

2.4 Ο Πάροχος αναγνωρίζει το γεγονός ότι η συμμετοχή στην CopyBet επισύρει κινδύνους. Ο Πάροχος εκτελεί λειτουργίες για δικό του λογαριασμό, στον δικό του λογαριασμό και με δικό του κίνδυνο.

2.5 Ο Συνδρομητής, ο Πάροχος και ο Συνεργάτης επωμίζονται τον κίνδυνο για πιθανές απώλειες ή απωλεσθέντα κέρδη που προκύπτει ως αποτέλεσμα από τη στρογγυλοποίηση και τη μετατροπή νομισμάτων στo Wallet τους.

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ COPYBET

3.1 BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ENTOΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ:

3.1.1 Η πλατφόρμα CopyBet ανιχνεύει νέα ανοιχτά στοιχήματα στον λογαριασμό του Παρόχου και τα αντιγράφει μέσω του ανοίγματος στοιχημάτων στον λογαριασμό των Συνδρομητών.

3.1.2 Προτεραιότητα αντιγραφής: σε περίπτωση που ένας Συνδρομητής έχει διάφορους Παρόχους τα στοιχήματα αντιγράφονται με σειρά προτεραιότητας.

3.1.3 Κατά την αντιγραφή, οι παράμετροι του στοιχήματος του Συνδρομητή (τιμή, μέγεθος κλπ) καθορίζονται από την πλατφόρμα CopyBet βάσει πολλών παραγόντων όπως:

 • οι ρυθμίσεις της συνδρομής (συντελεστής συνδρομής, όριο απωλειών loss limit, κλπ.)
 • το νόμισμα των λογαριασμών του Παρόχου και του Συνδρομητή (σε σχέση με τις ισοτιμίες)
 • η εξαργύρωση (cashout) στοιχήματος από τον Πάροχο
3.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

3.2.1 Συνδρομές

Τα στοιχήματα αντιγράφονται βάσει των καθορισμένων συνδρομών των Συνδρομητών στους Παρόχους που επιλέγουν. Οι Συνδρομές διαρκούν για μια περίοδο (1 εβδομάδα) και μπορεί να επεκταθούν αυτόματα ή μη από τον Συνδρομητή.

Παράμετροι συνδρομής σε Πάροχο:

 • η τιμή της περιόδου συνδρομής
 • το ελάχιστο ποσό κεφαλαίων (σε USD) στον λογαριασμό του Συνδρομητή

Παράμετροι συνδρομής για Συνδρομητή:

 • συντελεστής συνδρομής (η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1)
 • το όριο απωλειών loss limit (απενεργοποιημένο από προεπιλογή)
 • αυτόματη επέκταση συνδρομής (ενεργοποιημένη από προεπιλογή)

3.2.2 Αντιγραφή

Αντιγραφή στοιχήματος Παρόχου από τους Συνδρομητές: όταν το σύστημα λάβει το σήμα ότι ο Πάροχος έχει ανοίξει κάποιο στοίχημα, καθορίζει τις παραμέτρους των νέων στοιχημάτων των Συνδρομητών και στέλνει εντολές στην BetFair να ανοίξει αντίστοιχα συστήματα στους λογαριασμούς των πελατών.

Καθορισμός των παραμέτρων των στοιχημάτων που αντιγράφονται από τους Συνδρομητές:

 • διοργάνωση της αγοράς στοιχήματος του Συνδρομητή = διοργάνωση της αγοράς στοιχήματος του Παρόχου
 • τύπος του στοιχήματος του Συνδρομητή = limit
 • πλευρά του στοιχήματος του Συνδρομητή = πλευρά του στοιχήματος του Παρόχου
 • τιμή του στοιχήματος του Συνδρομητή = τιμή του στοιχήματος του Παρόχου με το μέγιστο επιτρεπόμενο μείον 10% της τιμής (η τιμή του στοιχήματος του Παρόχου - 1)
 • το μέγεθος του στοιχήματος του Συνδρομητή είναι ανάλογο με το μέγεθος του στοιχήματος του Παρόχου λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή συνδρομής και τα νομίσματα των λογαριασμών του Παρόχου και του Συνδρομητή.

Η μετατροπή γίνεται βάσει της ισοτιμίας της πλατφόρμας CopyBet.

Σε περίπτωση εξαργύρωσης (κλεισίματος) του στοιχήματος από τον Πάροχο, οι παράμετροι των αντιγραμμένων στοιχημάτων υπολογίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα αποτελέσματα της αγοράς του Συνδρομητή και της αγοράς του Παρόχου να είναι όσο το δυνατόν ίδια.

Σε μερικές περιπτώσεις, το μέγεθος στοιχήματος του Συνδρομητή μπορεί να μειωθεί ή το στοίχημα ενδέχεται ακόμη και να μην αντιγραφεί.

Μετά τον καθορισμό των παραμέτρων του στοιχήματος του Συνδρομητή, το σύστημα ελέγχει εάν υπάρχει αρκετή ρευστότητα στην αγορά πχ αν υπάρχουν αρκετά στοιχήματα από την αντίθετη πλευρά και με τις ίδιες τιμές.

Σε περίπτωση που υπάρχε αρκετή ρευστότητα, το στοίχημα τοποθετείται και πολύ πιθανόν εκτελείται στην BetFair αμέσως.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετή ρευστότητα το στοίχημα παραβλέπεται (αποστέλλεται ειδοποίηση για το σχετικό σφάλμα).

Σε περίπτωση που παραβλεφτεί το πρώτο στοίχημα μιας αγοράς, παραβλέπεται ολόκληρη η αγορά (αποτυχία εισόδου στην αγορά μαζί με τον Πάροχο).

3.2.3 Όριο απωλειών (Loss limit)

Ο Συνδρομητής μπορεί να καθορίσει το μέγιστο ανεκτό όριο απωλειών για μια συνδρομή. Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα CopyBet θα προσπαθήσει να περιορίσει τις απώλειες του Συνδρομητή.

Ο καθορισμός του ορίου απωλειών παρέχει στον Συνδρομητή την ευκαιρία να αποκομίσει μέγιστο κέρδος και να περιορίσει τις πιθανές απώλειες για μια συνδρομή.

Tο όριο απωλειών ελέγχεται κάθε φορά που ανοίγει ένα νέο αντιγραφόμενο στοίχημα:

1) Tο σύστημα καθορίζει τις μέγιστες πιθανές απώλειες για όλα τα ανοιχτά στοιχήματα από αυτή τη συνδρομή παράλληλα με ένα νέο στοίχημα και λαμβάνει υπόψη όλα τα πιθανά αποτελέσματα μιας διοργάνωσης. Ένα σημείο εκκίνησης για το όριο απωλειών είναι είτε το μέγιστο κέρδος για μια συνδρομή είτε το κέρδος κατά τη στιγμή της τελευταίας επαναφοράς του ορίου απωλειών.

2) Οι μέγιστες πιθανές απώλειες συγκρίνονται με το όριο απωλειών και στη συνέχεια το σύστημα αποφασίζει για τον αν θα ανοίξει το στοίχημα ή όχι.

Το όρο απωλειών δεν ελέγχεται στην περίπτωση εξαργύρωσης (cashout) του στοιχήματος από τον Πάροχο.

3.3 Απαγόρευση αντιγραφής

Η απαγόρευση αντιγραφής επιτρέπει σε έναν πελάτη να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την αντιγραφή από τον λογαριασμό του.

3.3.1 Σφάλματα κατά τη διαδικασία αντιγραφής

Σε περίπτωση που ένα στοίχημα δεν μπορεί να αντιγραφεί, o sυνδρομητής λαμβάνει ειδοποίηση σφάλματος με το λόγο για τον οποίο δεν μπορεί να γίνει η αντιγραφή του στοιχήματος.

Παραδείγματα σφαλμάτων κατά τον άνοιγμα στοιχημάτων στην Betfair:

 • μη επαρκή κεφάλαια στον Betfair λογαριασμό
 • η τοποθέτηση του στπιχήματος είναι αδύνατη λόγω των κανόνων
 • η αγορά έχει ανασταλεί

Παραδείγματα σφαλμάτων κατά το άνοιγμα στοιχημάτων στην CopyBet:

 • μη επαρκή κεφάλαια στο CopyBet Wallet για την επέκταση της συνδρομής
 • υπέρβαση του ορίου απωλειών
 • η αγορά παραβλέφτηκε, το πρώτο στοίχημα δεν μπήκε στην αγορά
 • δεν υπάρχει αρκετή ρευστότητα στην αγορά για το άνοιγμα στοιχήματος
 • παράβλεψη εξαργυρωμένου στοιχήματος (το σύστημα αντιγραφής δεν ήταν δυνατόν να καθορίσει τις παραμέτρους νέου στοιχήματος ή απαιτείται μη εξαργύρωση)
 • δεν υπάρχουν πληροφορίες για την αγορά ώστε να ανοιχτεί στοίχημα

4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

4.1.1 Η βαθμολογία είναι το κύριο εργαλείο της πλατφόρμας CopyBet. Περιλαμβάνει κάποιες στατιστικές παραμέτρους, οι οποίες υπολογίζονται βάσει του ιστορικού κάθε CopyBet λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης της κατάταξης στη βαθμολογία η οποία απεικονίζεται ως το ποσοστό κέρδους του λογαριασμό σε μια χρονική περίοδο.

Η βαθμολογία εμφανίζεται σε 4 περιόδους: ανά μέρα, ανά εβδομάδα, ανά μήνα και καθόλη τη χρονική διάρκεια του CopyBet λογαριασμού.

4.1.2 Η βαθμολογία εμφανίζεται μόνο στους CopyBet λογαριασμούς που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • ο λογαριασμός είναι συνδεδεμένος με ενεργό BetFair λογαριασμό με υπόλοιπο όχι κάτω από το απαιτούμενο ( προεπιλεγμένη τιμή είναι 10 USD). Λογαριασμός που δεν διαθέτει το απαιτούμενο υπόλοιπο βγαίνει από τη βαθμολογία στις 12:00 πμ GMT, με ημερήσιο έλεγχο. Ο λογαριασμός μπαίνει στη βαθμολογία αμέσως μετά την πραγματοποίηση κατάθεσης.
 • ο λογαριασμός έχει τουλάχιστον ένα κλεισμένο στοίχημα σε μια περίοδο.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ)

5.1 Η προμήθεια

Ποσοστά προμήθειας:

 • 70% στον Πάροχο, 30% στην CopyBet
 • 30% της του μεριδίου της προμήθειας της CopyBet καταβάλλεται στον Συνεργάτη, εάν υπάρχει.

5.1.2 Η προμήθεια υπολογίζεται για περιόδους (προεπιλεγμένη περίοδος = 1 εβδομάδα= 7*24 ώρες).

5.1.3 Η προμήθεια είναι σταθερή και καθορίζεται από τον Πάροχο στη σελίδα Οι συνδρομητές μου. Ο συνδρομητής πληρώνει την προμήθεια για μια προεπιλεγμένη περίοδο. Ο Πάροχος / Συνεργάτης λαμβάνει το μερίδιο που του αντιστοιχεί από την προμήθεια.

5.1.4 Προμήθεια καταβάλλεται μόνο στον Πάροχο του στοιχήματος (όχι αρχικό Πάροχο), στον Συνεργάτη και στο σύστημα της CopyBet.

5.1.5 Tο ποσό της προμήθειας που πρέπει να πληρωθεί στον Πάροχο δεσμεύεται στον λογαριασμό του Συνδρομητή και μεταφέρεται στον Πάροχο στο τέλος της περιόδου (εξαιρούνται οι περίοδοι κατά τις οποίες δεν έχει γίνει αντιγραφή κάποιου στοιχήματος - στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται προμήθεια).

5.1.6 Η προμήθεια για τις περιόδους που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη ή για τρέχουσα περίοδο στην οποία δεν έχει γίνει αντιγραφή στοιχήματος αποδεσμεύεται από τον λογαριασμό του Συνδρομητή.

5.1.7 Η συνδρομή ξεκινά όταν η υπηρεσία λάβει την εντολή για την εκκίνηση της συνδρομής και διαρκεί για 1 ολόκληρη περίοδο.

5.2 Πληρωμή συνδρομής σε Πάροχο / Συνεργάτη:

Mετά το πέρας της περιόδου συνδρομής, το σύστημα περιμένει 48 ώρες για την υποβολή αξιώσεων από τον πελάτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι πληρωμές συνδρομής μπορεί να δεσμευτούν μέσω της υπηρεσίας του συστήματός μας.

Μετά το πέρας της περιόδου αναμονής, oι αξιώσεις του πελάτη εξετάζονται εντός 24 ωρών.

Εάν η πληρωμή των συνδρομών δεν ακυρωθεί 72 ώρες μετά το πέρας της περιόδου συνδρομής, η πληρωμή μεταφέρεται στον Πάροχο / Συνεργάτη.

Στο τέλος της περιόδου, η συνδρομή επεκτείνεται αυτόματα (η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή). Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο ( για παράδειγμα δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στο Wallet του συνδρομητή), η συνδρομή αναστέλλεται.

Μετά την επανέναρξη της συνδρομής, η περίοδος συνδρομής δεν αλλάζει (ξεκινάει με την έναρξη της περιόδου συνδρομής).

Eξαιρέσεις

 • όταν μια συνδρομή που επεκτάθηκε διακοπεί λόγω έλλειψης κεφαλαίων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης ακυρώνει τη συνδρομή του και στη συνέχεια εγγράφεται και πάλι στον Πάροχο (η περίοδος ξεκινά πάλι από την αρχή).
 • η επανέναρξη συνδρομής η οποία είχε διακοπεί προσωρινά λόγω της επιβολής δυσμενέστερων όρων από τον Πάροχο.
 • η επανέναρξη μιας συνδρομής η περίοδος της οποίας έχει ήδη παρέλθει.

Εάν δεν έχει γίνει αντιγραφή στοιχήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι πληρωμές των συνδρομών επιστρέφονται.

5.3 Μεταβολή των όρων συνδρομής από τον Πάροχο

5.3.1 Σε περίπτωση που ο Πάροχος αλλάξει τους όρους της συνδρομής προς το χειρότερο (αυξήσει την τιμή), οι Συνδρομητές ειδοποιούνται με e-mail και η επιλογή αυτόματης ανανέωσης της συνδρομής απενεργοποιείται.

5.4 Περιορισμοί συνδρομής

5.4.1 Ο Πάροχος μπορεί να καθορίσει το ελάχιστο υπόλοιπο λογαριασμού (σε USD) που απαιτείται να διαθέτει ένας Συνδρομητής προκειμένου να εγγραφεί σε έναν Πάροχο. Όταν ένας Συνδρομητής εγγράφεται σε κάποιον Πάροχο, ενημερώνεται για το ελάχιστο υπόλοιπο που απαιτείται να διατηρεί στον λογαριασμό του (εάν καθορίζεται από τον Πάροχο).

5.4.2 Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού του Συνδρομητή είναι μικρότερο από αυτό που καθορίζεται από τον Πάροχο, η εγγραφή απορρίπτεται. Εάν επίσης τα νομίσματα του λογαριασμού του Συνδρομητή και του Παρόχου είναι διαφορετικά,τα κεφάλαια μετατρέπονται βάσει της ισοτιμίας του συστήματος της CopyBet.

Σε περίπτωση που ο Πάροχος δεν έχει καθορίσει ελάχιστο υπόλοιπο λογαριασμού, δεν υπάρχουν περιορισμοί για τη συνδρομή.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

6.1 Κάθε χρήστης γίνεται αυτόματα Συνεργάτης. Λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό Συνεργάτη ο οποίος σημειώνεται σε όλο το διαφημιστικό υλικό. Ένας χρήστης λαμβάνει προμήθεια συνεργάτη εάν κάποιος νέος πελάτης χρησιμοποιήσει τον σύνδεσμο συνεργάτη του για να επισκεφτεί τη σελίδα, εγγραφεί στο σύστημα και ξεκινήσει να αντιγράφει στοιχήματα.

6.2 Η προμήθεια συνεργάτη καταβάλλεται σε πελάτη της CopyBet ο οποίος χαρακτηρίζεται ως Συνεργάτης σε σχέση με τον πελάτη τον οποίο έχει προσελκύσει. Σε περίπτωση που δεν χαρακτηρίζεται ως Συνεργάτης, δεν καταβάλλεται προμήθεια συνεργάτη.

6.3 Ο Συνεργάτης λαμβάνει 30% επί του κέρδους της πλατφόρμας.

6.4 Η προμήθεια χρεώνεται και καταβάλλεται σε Credos.

6.5 Η προμήθεια υπολογίζεται για περιόδους (προεπιλεγμένη περίοδος = 1 εβδομάδα = 7*24 ώρες).

6.6 Η προμήθεια είναι σταθερή και καθορίζεται από τον Πάροχο εντός συγκεκριμένου εύρους. Ο Συνδρομητής καταβάλλει αυτήν την προμήθεια για μία περίοδο. Ο Πάροχος / Συνεργάτης λαμβάνει το μερίδιο που του αναλογεί από την προμήθεια.

7. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

7.1 ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

7.1.1 Όταν ένας χρήστης εγγράφεται στην CopyBet ως συνδρομητής, ο χρήστης αυτός αναγνωρίζει ότι αποδέχεται άνευ όρων τους παρόντες Όρους Χρήσης της CopyBet.

7.1.2 Ο συνδρομητής αποδέχεται το γεγονός ότι οι προηγούμενες αποδόσεις του Παρόχου δεν εγγυώνται μελλοντικές επιτυχίες.

7.1.3 Ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι ο Πάροχος μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε σύστημα ή στρατηγική κατά την τοποθέτηση των στοιχημάτων του.

7.1.4 Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την ευθύνη της ύπαρξης επαρκών κεφαλαίων στον λογαριασμό του για την εκτέλεση εντολών είτε αυτές αντιγράφηκαν είτε ανοίχτηκαν από τον ίδιο με αυτόματο ή μη τρόπο.

7.2 ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

7.2.1 Όταν ένας χρήστης εγγράφεται στην CopyBet ως πάροχος, ο χρήστης αυτός αναγνωρίζει ότι αποδέχεται άνευ όρων τους παρόντες Όρους Χρήσης της CopyBet.

7.2.2 Ο Πάροχος αποδέχεται το γεγονός ότι η άγνοια ή η εσφαλμένη κατανόηση αυτών των Όρων χρήσης δεν αποτελεί δικαιολογία για την έκθεσή του στον κίνδυνο ούτε αναιρεί την υπαιτιότητά του για τα οικονομικά αποτελέσματα των επιδοσεών του.

7.2.3 Ο Πάροχος αποδέχεται το γεγονός ότι ο Συνδρομητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του για το άνοιγμα, το κλείσιμο ή/και την τροποποίηση στοιχημάτων – τόσο αυτών που έχουν αντιγραφεί από τον λογαριασμό παρόχου όσο και τα δικά του – κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

7.3 ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

7.3.1 Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στους χρήστες της πλατφόρμας CopyBet μια πλήρη σειρά υπηρεσιών σύμφωνα με αυτούς τους Όρους χρήσης. Η εταιρεία ευθύνεται για την ορθή λειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χρήσης.

7.3.2 Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη απέναντι στους χρήστες της CopyBet για απολεσθέντα κέρδη ή για απώλειες που προέκυψαν άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση ενεργειών στους λογαριασμούς των Συνδρομητών ή των Παρόχων.

7.3.3 Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη απέναντι στους χρήστες της CopyBet για απολεσθέντα κέρδη ή για απώλειες που προέκυψαν άμεσα ή έμμεσα από άγνοια των κανονιστικών εγγράφων ή/και των όρων συνεργασίας.

7.3.4 Η εταιρεία δεν αξιολογεί τους Παρόχους ως προς τα προσόντα τους σε κανένα στάδιο της δραστηριότητάς τους και δεν φέρει ευθύνη έναντι των Συνδρομητών για τυχόν απωλεσθέντα κέρδη ή για απώλειες που ενδεχομένως προκύψουν από τη δραστηριότητά τους.

7.3.5 Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τα εξής:

α) τον κίνδυνο της εκ προμελέτης ή απροσχεδίαστης μη τήρησης των συμφερόντων των συνδρομητών εκ μέρους του παρόχου. Στην περίπτωση αυτή οι Συνδρομητές αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους.

β) τον κίνδυνο κατάχρησης των κεφαλαίων των συνδρομητών από τους παρόχους. Στην περίπτωση αυτή όλους τους κινδύνους τους επωμίζεται ο συνδρομητής.

γ) απώλεια πρόσβασης του Παρόχου στον CopyBet λογαριασμό του καθώς και πρόσβαση τρίτων στον λογαριασμό του. Σε αυτήν την περίπτωση όλους τους πιθανούς κινδύνους τους επωμίζεται ο Πάροχος.

δ) τον κίνδυνο απώλειας πρόσβασης του παρόχου στον CopyBet λογαριασμό του και τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων σε τέτοιους λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή όλους τους κινδύνους τους επωμίζεται ο πάροχος.

ε) τον κίνδυνο απρόβλεπτων καθυστερήσεων κατά την ανάληψη χρημάτων από το Wallet και την κατάθεση κεφαλαίων σε αυτό.

στ) τον κίνδυνο τεχνικής δυσλειτουργίας δεν μπορεί να τον επωμιστεί η εταιρεία εάν προκληθεί από τους αντισυμβαλλομένους της Εταιρείας ή άλλα πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας.

ζ) τον κίνδυνο απωλειών κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στους διακομιστές της εταιρείας, τον οποίο επωμίζονται ο Πάροχος ή οι Συνδρομητές.

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

8.1 Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης της CopyBet δεν είναι ικανοποιημένος με οποιαδήποτε πλευρά της παροχής των υπηρεσιών μας, έχει το δικαίωμα να μας υποβάλλει τους ισχυρισμούς του στην ηλεκτρονική διεύθυνση - info@copybet.com.

8.2 Κατά την υποβολή των ισχυρισμών του, ο πελάτης θα πρέπει να αναφέρει τη ρήτρα των παρόντων Όρων η οποία κατά τη γνώμη του έχει παραβιαστεί από πλευράς της Εταιρείας.

8.3 Οι ισχυρισμοί του πελάτη θα επεξεργαστούν και ληφθεί επ’ αυτών απόφαση βάσει των παρόντων Όρων, σε διάστημα 7 ημερών.

9. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ COPYBET

9.1 Οι παρόντες Όροι τίθενται σε ισχύ κατά την αποδοχή τους από τον πελάτη και το άνοιγμα λογαριασμού CopyBet.

9.2 Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ των άρθρων των παρόντων Όρων Χρήσης και οποιουδήποτε άλλου κανονιστικού εγγράφου της Εταιρείας, τα άρθρα του παρόντος εγγράφου θεωρούνται ότι υπερισχύουν των άρθρων άλλων κανονιστικών εγγράφων.

9.3 Η CopyBet είναι ιδιόκτητο σύστημα της εταιρείας. Οι μέθοδοι υπολογισμών και οι όροι μπορεί να διαφέρουν από αυτούς που χρησιμοποιούνται σε άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.

9.4 Αυτοί οι Όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή/και να συμπληρωθούν από την εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η τρέχουσα έκδοση των Όρων είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.copybet.com/terms-of-use/. Η εταιρεία συνιστά στους πελάτες της να ανατρέχουν σε αυτούς τους όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να ελέγχουν για τυχόν τροποποιήσεις ή/και αλλαγές. Αν ο πελάτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί την CopyBet μετά την προσθήκη αλλαγών ή/και τροποποιήσεων σε αυτούς τους όρους, συνεπάγεται ότι αποδέχεται και συμφωνεί με το περιεχόμενο αυτών των τροποποιήσεων ή/και αλλαγών.Η Εταιρεία συνιστά στους πελάτες της να ελέγχουν τακτικά τους όρους αυτών των Όρων Χρήσης προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή / και προσθήκες.