Προφίλ

ZE
ZelenLena
Υπόλοιπο
6.44$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
6.44$
Ενεργές ημέρες
11
Προβολές
116
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
5.4%
Κέρδος $
0.33$
Βαθμολογία
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@51.11
Μέσο στοίχημα
0.10$
Επίπεδο κινδύνου
Χαμηλό
Όλα τα στοιχήματα
29
Συνολικός όγκος
3.67$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής