Προφίλ

U2
u20130
Υπόλοιπο
1.24$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
1.24$
Ενεργές ημέρες
6
Προβολές
1
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
-46.29%
Κέρδος $
-2.1$
Βαθμολογία
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@14.76
Μέσο στοίχημα
0.68$
Επίπεδο κινδύνου
Υψηλό
Όλα τα στοιχήματα
31
Συνολικός όγκος
24.03$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής