Προφίλ

TI
Tinkers
Υπόλοιπο
123.23$
Ακόλουθοι
4
Χαρτοφυλάκιο
123.23$
Ενεργές ημέρες
702
Προβολές
896
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
2.56%
Κέρδος $
8.44$
Βαθμολογία
160
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@3.93
Μέσο στοίχημα
55.74$
Επίπεδο κινδύνου
Υψηλό
Όλα τα στοιχήματα
35
Συνολικός όγκος
2 398.11$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής