Προφίλ

SO
sosok
Υπόλοιπο
1.40$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
1.40$
Ενεργές ημέρες
7
Προβολές
0
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
35.26%
Κέρδος $
0.36$
Βαθμολογία
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@12.94
Μέσο στοίχημα
0.15$
Επίπεδο κινδύνου
Υψηλό
Όλα τα στοιχήματα
59
Συνολικός όγκος
11.01$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής