Προφίλ

SE
sezer1903
Υπόλοιπο
0.00$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
0$
Ενεργές ημέρες
10
Προβολές
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
-57.14%
Κέρδος $
-6.07$
Βαθμολογία
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@8.20
Μέσο στοίχημα
3.04$
Επίπεδο κινδύνου
Υψηλό
Όλα τα στοιχήματα
2
Συνολικός όγκος
6.08$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής