Προφίλ

RafaBalada
Υπόλοιπο
410.37$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
410.37$
Ενεργές ημέρες
102
Προβολές
121
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
188.8%
Κέρδος $
369.03$
Βαθμολογία
10
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@3.54
Μέσο στοίχημα
25.28$
Επίπεδο κινδύνου
Υψηλό
Όλα τα στοιχήματα
104
Συνολικός όγκος
4 165.20$
Τιμή συνδρομής
6$
9$
15$
αγώνισμα
0.10$
Έναρξη
αντιγραφής