Προφίλ

MS
mshow77
Υπόλοιπο
55.02$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
55.02$
Ενεργές ημέρες
11
Προβολές
44
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
-25.73%
Κέρδος $
-75.5$
Βαθμολογία
236
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@1.82
Μέσο στοίχημα
95.95$
Επίπεδο κινδύνου
Υψηλό
Όλα τα στοιχήματα
83
Συνολικός όγκος
9 331.30$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής