Προφίλ

MS
mshow77
Υπόλοιπο
221.17$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
221.17$
Ενεργές ημέρες
120
Προβολές
87
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
2.63%
Κέρδος $
303.85$
Βαθμολογία
152
Τύποι αθλημάτων
Περίοδος
Μέση απόδοση
@1.51
Μέσο στοίχημα
75.08$
Επίπεδο κινδύνου
Υψηλό
Όλα τα στοιχήματα
93
Συνολικός όγκος
7 517.78$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής