Προφίλ

LE
Leandro
Υπόλοιπο
55.93$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
55.93$
Ενεργές ημέρες
264
Προβολές
5
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
-2.3%
Κέρδος $
-1$
Βαθμολογία
155
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@3.05
Μέσο στοίχημα
0.50$
Επίπεδο κινδύνου
Μεσαίο
Όλα τα στοιχήματα
2
Συνολικός όγκος
1.00$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής