Προφίλ

EA
EasyEuros
Υπόλοιπο
0.29$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
0.29$
Ενεργές ημέρες
242
Προβολές
75
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
-80.7%
Κέρδος $
-54.82$
Βαθμολογία
411
Τύποι αθλημάτων
Περίοδος
Μέση απόδοση
@5.41
Μέσο στοίχημα
3.52$
Επίπεδο κινδύνου
Υψηλό
Όλα τα στοιχήματα
23
Συνολικός όγκος
97.29$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής