Προφίλ

CA
cajoe04
Υπόλοιπο
527.54$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
527.54$
Ενεργές ημέρες
102
Προβολές
35
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
13.21%
Κέρδος $
78.52$
Βαθμολογία
102
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@11.96
Μέσο στοίχημα
100.91$
Επίπεδο κινδύνου
Υψηλό
Όλα τα στοιχήματα
77
Συνολικός όγκος
9 341.81$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής