Προφίλ

AM
AmirVadim
Υπόλοιπο
7.38$
Ακόλουθοι
0
Χαρτοφυλάκιο
7.38$
Ενεργές ημέρες
7
Προβολές
0
Μηδενισμός όλων των στατιστικών
0
Κέρδος %
-9.67%
Κέρδος $
-0.62$
Βαθμολογία
Τύποι αθλημάτων
Μέση απόδοση
@12.18
Μέσο στοίχημα
0.16$
Επίπεδο κινδύνου
Μεσαίο
Όλα τα στοιχήματα
57
Συνολικός όγκος
10.91$
Τιμή συνδρομής
5$
Έναρξη
αντιγραφής