Vilkår for brug

1. TERMINOLOGI

Terminologien indeholdt i disse tekster af Vilkår for brug har følgende betydninger:

 1. Selskabet – CopyBet Ltd, reguleret og besidder underlicensnummer GLH-OCCHKTW0712232016 under Curacao Master License nr. 365/JAZ.

1.2 Kunde – en person som har en konto åbnet i hendes/hans navn.

1.3 CopyBet – en platform til at kopiere væddemål som leveres af selskabet.

1.4 CopyBet konto – en profil registreret specielt til brug af CopyBet.

1.5 Udbyder – en kunde som tilbyder væddemål.

1.6 Abonnent – en kunde som abonnere på en udbyder og modtager væddemål fra denne.

1.7 Partner – en kunde som henviser abonnenter til selskabet og modtager en belønning for dette.

1.8 Kommission – et gebyr modtaget af selskabet, af udbyderen, af partneren for væddemål kopieret af abonnenten.

1.9 Wallet – en intern betalingstjeneste som bruges til at foretage indbetalinger og udbetalinger til/fra en konto, og til afregninger med selskabet.

Platformen giver kun en Wallet per kunde i systemet. Wallet tilbyder kun en konto valuta – USD ($). Enhver operation inden i Wallet finder sted i form af afskrivning og kreditering af penge til saldoen. Wallet tilbyder en funktionalitet til reservering af penge (HOLD) på tidspunktet for kopiering af et signal til betalingen af kommissionen for signalet. En kunde kan overfører penge fra en ekstern kilde til hans/hendes Wallet.

2. RISIKOADVARSEL

2.1 Abonnenten erkender at brug af CopyBet udgør risici. Abonnenten acceptere fuldt ud risikoen for tab af penge forbundet med operationer som udføres af udbyderen.

2.2 Abonnenten erkender det faktum, at manglende forståelse af disse vilkår for brug af platformen ikke fratager dem for ansvar og/eller risici.

2.3 Abonnenten acceptere risikoen for, at de priser som væddemålene på abonnentens konto kan afvige fra udbyderens. Selskabet betaler ikke abonnenten eventuel difference i tab/profit samt ej heller difference i kommission på sådanne væddemål.

2.4 Abonnenten påtager sig risikoen for tab i tilfælde af at kopierede væddemål ikke udføres på bookmakerens konto.

2.5 Abonnenten påtager sig risikoen for at udbyderens væddemål kan ikke bliver kopieret grundet forskellen på pengebeløbet på udbyderen og abonnentens konti.

2.6 Abonnenten påtager sig risikoen for mulige tab og tabt profit grundet hans/hendes fejltagelse af kopieringssignaler.

2.7 Abonnenten påtager sig risikoen for mulige tab som følge af overbelastning af tab som angivet i abonnementet for udbyderen.

2.8 Udbyderen erkender det faktum at brug af CopyBet er en risikofyldt aktivitet. Udbyderen opererer kun hans/hendes egen konto, og kun for hans/hendes egne omkostninger for egen risiko.

2.9 Abonnenten, udbyderen og partneren påtager sig risiko for mulige tab eller tabt profit opstået som resultat af afrundede beløb og valutaveksling i deres wallets.

3. KOPIERINGSVILKÅR

GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER FOR KOPIERING AF VÆDDEMÅL PÅ PLATFORMEN:
 • Registrering af nye væddemål på udbyderens konto og kopiering af dem ved at åbne nye handler på abonnenternes konti;

UDLIGNING AF VÆDDEMÅL I HENHOLD TIL OFF-EXCHANGE KURSER:

 • BACK-væddemål er kopieret til den bedste likviditet hos bookmakeren;
 • LAY-væddemål er placeret som et LIMIT-væddemål til en pris på 10% større end væddemålskoefficienten hos udbyderen. Dette væddemål udføres til den bedste koefficient (som ikke overstiger den forudindstillede koefficient).

Hvis udbyderen foretager en udbetalingshandling, er væddemål som er lavere end listet af bookmakeren muligt.

 • Kopiering finder sted når væddemålet er placeret på markedet. Kopiering kan stoppes eller delvist udføres i tilfælde af at kontoen ikke har den nødvendige kapital;
 • Øjeblikkeligt efter at væddemålet er lukket (begivenhedens afslutning) fratrækker platformen resten af kommissionen for kopiering;
 • Så systemet for kommission består af ikke mere end 3 værdier: udbyderens kommission, tjenesteydelsens kommission og partnerens kommission hvis denne er til stede i aftalen. 

Partneren modtager kommissioner for enhver kommission i tjenesten, inklusiv minimumskommission for kopiering.

VILKÅR FOR KOMMISSION AFSKRIVNING OG KREDITERING

Kommission for kopiering opkræves kun for gevinstgivende væddemål. Baseret på denne grundlæggende regel, udregnes kommissionsstørrelsen som 1% af præmiepengene (minus bookmakerens kommission i tilfælde af at det er aktuelt).

 • Minimumskommissionsstørrelsen for kopiering er $0,1;
 • Minimumsgevinsten for et væddemål som opkræves kommission er $0,2.
KOMMISSIONEN DISTRIBUERES PÅ FØLGENDE MÅDE:
 • Udbyderen som er kilde til væddemålet modtager 30% af kommissionen per gevinstgivende væddemål fra 1. niveau abonnenter;
 • Udbyderen som er kilde til væddemålet modtager 10% af kommissionen per gevinstgivende væddemål fra 2n. niveau abonnenter, samt hvert af de efterfølgende niveauer;
 • Kilder til signaler (væddemål) fra 2. niveau modtager 20% kommission per gevinstgivende væddemål, hvis væddemålet vinder.

Som følge heraf fordeles kommissionen for gevinstgivende væddemål som 30%-30%-40% henholdsvis til udbyderen, partneren og selskabet.

I tilfældet af at der ikke er nogen partner i aftalen, vil systemet modtage 70% af kommissionen per gevinstgivende væddemål.

AFSKRIVNING AF KOMMISSION

Når et væddemål kopieres af en abonnent, bliver kommissionsbeløbet reserveret i hans/hendes wallet. Hvis der ikke er tilstrækkelige penge i wallet, så stopper kopiering. De reserverede beløb består af to dele og inkludere minimumskommissionen for tjenesten og den forventede kommission for et gevinstgivende væddemål.

I tilfælde af at væddemålet tabes, får abonnenten det reserverede beløb tilbage. I tilfælde af at væddemålet er gevinstgivende, bliver kommissionen fratrukket abonnentens wallet og distribueret i henhold til ovenstående regler.

4. PARTERNES ANSVAR

4.1 ABONNENTENS ANSVAR.

4.1.1 Hvis en bruger registreres i CopyBet som abonnent, erkender en sådan bruger betingelsesløst at acceptere disse vilkår for brug af CopyBet.

4.1.2 Abonnenten acceptere det faktum at tidligere præstationer ikke garantere fremtidig succes og ikke siger noget om fremtidige indtægter.

4.1.3 Abonnenten erkender at udbyderen kan bruge ethvert væddemålssystem eller strategi af kombinerede væddemål.

4.1.4 Abonnenten påtager sig ansvaret for at have tilstrækkeligt med penge på hans/hendes konto til udførelse af ordre uanset om de er kopieret, åbnet manuelt eller automatisk.

4.2 UDBYDERENS ANSVAR.

4.2.1 Hvis en udbyder registreres I CopyBet som udbyder, erkender en sådan bruger betingelsesløst at acceptere disse vilkår for brug af CopyBet.

4.2.2 Udbyderen påtager sig det faktum at uvidenhed eller misforståelse af disse vilkår for brug ikke undskylder risiko og/eller ansvar for finansielle resultater på hans/hendes præstationer.

4.2.3 Udbyderen påtager sig det faktum at abonnent kan bruge hans/hendes konto til at åbne, lukke og/eller ændre væddemål – begge kopieret fra en udbyders konto og hans/hendes egen – efter hans/hendes eget valg.

4.3 SELSKABETS ANSVAR.

4.3.1 Selskabet er forpligtet til at give CopyBet brugerne et fuldt sæt af tjenesteydelser i henhold til disse vilkår for brug. Selskabet er ansvarlig for at det tekniske udstyr fungerer korrekt i henhold til disse vilkår for brug.

4.3.2 Selskabet er ikke ansvarlig overfor CopyBet brugeres tab eller tabt profit, som direkte eller indirekte blev foretaget ved udførelses af eller misligholdte handlinger på abonnenternes eller udbydernes konti.

4.3.3 Selskabet er ikke ansvarlig over for CopyBet brugeres tab eller mistet profit som direkte eller indirekte skyldes uvidenhed om reguleringsdokumenter og/eller samarbejdsvilkår.

4.3.4 Selskabet vurdere ikke udbydernes kvalifikationer på noget stadium af deres aktivitet og er ikke ansvarlig for abonnenterne for tab eller tabt fortjeneste.

4.3.5 Selskabet er ikke ansvarlig for:

a) Risiko for forudsete eller uforudsete mangel af overholde af abonnentens interesser på udbyderens vegne. I dette tilfælde antager abonnenterne alle risici.

b) Risiko for udbyders bedrageri med abonnentens penge. I dette tilfælde bæres alle risici af abonnenten.

c) Risiko for udbyderen mister adgang til hans/hendes CopyBet konto og risikoen for uautoriseret adgang til disse konto af tredjeparter. I dette tilfælde bæres alle risici af udbyderen.

d) Risiko for abonnenten mister adgang til hans/hendes CopyBet konto og risikoen for uautoriseret adgang til disse konto af tredjeparter. I dette tilfælde bæres alle risici af abonnenten.

e) Risiko for uforudsete forsinkelser mens der udbetales/indbetales penge fra/til wallet.

f) Risiko for funktionsfejl kan ikke bæres af selskabet, hvis den udløses af selskabets medarbejdere eller andre personer som ikke er ansat i selskabet.

g) Risiko for tab bæres af udbyderne eller abonnenterne under vedligeholdelsesarbejde på selskabets servere.

5. FORLIG PÅ DISKUTABLE SITUATIONER

5.1 Hvis en CopyBet bruger ikke er tilfreds med nogle af aspekterne i hans/hendes arbejde, har han/hun retten til at indsende et krav til info@copybet.com.

5.2 Når der indsendes et krav, skal kunden give en klausul af disse vilkår som er blevet overtrådt i henhold til kundens mening.

5.3 Kravet vil blive behandlet og en beslutning vedrørende det vil blive foretaget i henhold til disse vilkår i løbet af 7 arbejdsdage.

6. ANVENDELSESPROCEDURE AF DISSE VILKÅR FOR BRUG AF COPYBET

6.1 Disse vilkår træder i kraft når kunden acceptere dem og registrere en CopyBet konto.

6.2 I tilfælde af at der er modstrid mellem disse vilkår for bug og andre reguleringsdokumenter i selskabet, skal disse vilkår for brug anvendes med hensyntagen til deres kontroldomæne og det faktum at vilkårene er specielle i henhold til andre reguleringsdokumenter.

6.3 CopyBet er selskabets proprietær system. Udregningsmetoder og vilkår kan afvige fra dem brugt i lignende tjenester.

6.4 Disse vilkår for brug kan ændres og/eller suppleres af selskabet efter eget skøn uden forudgående varsel. Den nuværende version af vilkårene kan findes på internettet: https://www.copybet.com/terms-of-use/. Selskabet anbefaler dets kunder regelmæssigt at gennemse disse vilkår for at kontrollere eventuelle ændringer. Hvis kunden fortsætter med at bruge CopyBet efter at ændringer er tilføjet til disse vilkår, betyder det at kunden automatisk acceptere de nye ændringer.

Information
Succes
?Advarsel
!Fejl
Information