Vilkår for brug

1. VILKÅR

Vilkårene brugt i disse vilkår for brug, fortolkes som angivet nedenfor.

1.1 Virksomheden - CopyBet UK Ltd (3rd Floor, 120 Baker Street, London W1U 6TU) med licens fra den britiske Spillekommission, licens nr. 000-053774-N-330744-002.

1.2 En kunde er en individuel med en aktiv CopyBet profil i deres navn.

1.3 CopyBet - en kopivæddemålsplatform leveret af virksomheden.

1.4 CopyBet profilen er en kundes private virtuelle arbejdsplads i kopivæddemål systemet. I deres profil, har en kunde muligheden for at indbetale penge på deres Wallets og udbetale dem, placere væddemål til kopiering og kopiere andre udbyderes væddemål, og fungere som en partner. Kopiering og bedømmelsesanalyser udføres for alle CopyBet profiler. 

1.5. En virtuel CopyBet konto er en kontotype, som ikke er forbundet med en bookmaker. En abonnent kan bruge denne konto type til at teste proceduren ved at kopiere udbyderes væddemål samt som data udbyder til selv at placere væddemål hos bookmakere.

1.6 En udbyder er en CopyBet profil, som er blevet væddemålskilde for abonnenter.

1.7 En abonnent er en CopyBet profil, som abonnere på en udbyder og kopiere deres væddemål.

1.8 En partner - en kunde som tiltrækker abonnenter til virksomheden og modtager en kommission for dem.

1.9 En kommission - et vederlag som virksomheden, udbyderen og partneren modtager fra kopierede væddemål af en abonnent.

1.10 En pung - en intern betalingstjeneste, som tillader at indbetale og udbetale penge fra kontoen, og distribuere kommissioner til virksomheden og til en kunde. Platformen giver hver enkelt kunde kun én pung i systemet.

1.11 BetFair Exchange - tjenesten hos BetFair virksomheden, som tillader medlemmer at vædde mod hinanden.

https://betting.betfair.com/what-is-a-betting-exchange.html

1.12 Et væddemål - et væddemål for resultatet af en begivenhed for at modtage profit.

1.13 En begivenhed - en begivenhed med et uafhængigt resultat, såsom en fodbold kamp, som du kan spille på. Inkludere et eller flere markeder.

1.14 Et marked - et sæt af mulige resultater for en begivenhed, som kan spilles på. For eksempel, et marked med "match odds" i en fodboldkamp giver tre mulige resultater: sejren til første hold, sejren til andet hold samt uafgjort.

1.15 Væddemåls type: grænse. Ved kopiering af væddemål tages der kun højde for grænse BetFair væddemål. Når et væddemål placeres, specificeres en bestem koefficientgrænse. Et sådant væddemål kan kun udføres af BetFair på en koefficient som er bedre eller lig med den specificerede.

1.16 Væddemål side: BACK / LAY. Ethvert muligt resultat af et marked kan spilles på to sider – back eller lay.

 • "Back" vinder hvis resultatet er præcist de samme som specificeret.
 • "Lay" vinder hvis resultatet af markedet er et af de andre mulige resultater.

https://betting.betfair.com/what-is-lay-betting.html

1.17 Et væddemåls størrelse – en mængde penge, som definerer risikoniveauet og størrelsen af væddemålets mulige profit. I dette tilfælde tages der hensyn til væddemåls siden og prisen.

1.18 Et væddemåls pris – et forhold mellem et væddemåls størrelse og størrelsen af den mulige væddemåls profit (tab). Decimal odds bruges.

https://betting.betfair.com/decimal-odds-converter-fraction-odds-betfair-explained.html

1.19 Et væddemåls ansvar – et penge beløb som vil være tabt i tilfælde af et tab. Det defineres som væddemålets risikoniveau.

 • For "back" væddemål: ansvar = væddemålets størrelse
 • For "lay" væddemål: ansvar = (væddemålets størrelse) * ((væddemålets pris) -1)

1.20 Betfair Exchange konto eksponering er en del af Betfair Exchange konto saldo som resultat af placerede væddemål. Det viser hvor mange penge som vil blive afskrevet fra CopyBet profilen i tilfælde af det værste resultat for alle åbne væddemål.

1.21 Betfair markedseksponering er en del af den samlede CopyBet profileksponering som udregnes for dette specifikke marked.

1.22 Udbetaling – en åbning af et nyt væddemål på et marked, når BetFair markedseksponering er faldende (låst, forlader markedet enten delvist eller helt).

1.23 Væddemål åbnet – en ordre afsendt fra CopyBet systemet til BetFair Exchange tjenesten med parametrene for et nyt væddemål på vegne af CopyBet systemets kunde (abonnent).

1.24 Væddemål matchet – en fiksering (enten delvist eller helt) af et åbent væddemål som matchet. Et matchet væddemål forventer at et marked lukkes med et bestemt udfald. Et matchet væddemål kan ikke lukkes af en kunde.

1.25 Væddemål lukket – Når et marked lukkes med et bestemt resultat, lukkes også alle matchede væddemål på dette marked. Når de lukkes, kan et væddemål være profitabelt eller tabt.

1.26 Væddemålsprofit er det pengebeløb som overføres til en Betfair Exchange kundes konto i det tilfælde at et væddemål vinder (det valgte resultat for en kamp matcher det faktiske resultat) eller et pengebeløb som afskrives fra en CopyBet profil i tilfælde at væddemålet er tabt.

For det samlede væddemåls profit, tager CopyBet hensyn til BetFairs kommission for markedet (en tilsvarende del for dette væddemål).

1.27 Markedsprofit – den totale profit for alle væddemål på dette marked. Markedsprofitten pålægges kommission fra BetFair.

1.28 Begivenhedsprofit – den totale profit for alle markeder for denne begivenhed.

2. RISIKO OPLYSNING

2.1 En abonnent acceptere at deltagelse i CopyBet er forbundet med risici. En abonnent acceptere fuldt ud risikoen for mulige tab, der kan opstå som følge af en udbyders aktivitet.

2.2 En abonnent acceptere at uvidenhed eller misforståelse af disse vilkår for brug ikke friholder dem fra ansvar og/eller risici.

2.3 En abonnent acceptere risikoen for mulige tab eller tabt profit som følger af manglende eller delvis gennemførelse af kopierede væddemål på en abonnents CopyBet profil hos en bookmaker grundet lav likviditet på markedet, manglende midler på en abonnents CopyBet profil eller andre faktorer.

2.4 En udbyder acceptere det faktum at deltagelse i CopyBet er forbundet med risici. En udbyder udfører handlinger på egne vegne, på deres egen CopyBet profil, og på egen risiko.

2.5 En abonnent, en udbyder og en partner acceptere risikoen for mulige tab og tabt profit grundet afrunding af valutakurser ved saldo handlinger på deres punge.

3. COPYBET PLATFORM DRIFTSREGLER

3.1 GRUNDLÆGGENDE COPYBET VÆDDEMÅLS PRINCIPPER PÅ PLATFORMEN:

3.1.1 CopyBet platformen leder efter nye åbne væddemål på en udbyders CopyBet profil og kopiere dem ved at åbne væddemål på abonnenternes CopyBet profiler.

3.1.2 Prioritet for kopiering: i det tilfælde at en udbyder har flere abonnenter, bliver væddemål kopieret efter først til mølle-princippet.

3.1.3 Når du kopieres, defineres abonnentens væddemålsparametre (pris, størrelse og andet) af CopyBet platformen baseret på mange faktorer, såsom:

 • abonnementsindstillinger (abonnementskoefficient, tabsgrænse, etc.)
 • valutaer af udbyderens og abonnentens CopyBet profiler (i forhold til kurser).
 • en udbyders udbetaling
3.2 KOPI VÆDDEMÅLSSYSTEM

3.2.1 Abonnementer

Væddemål kopieres i henhold til abonnementer specificeret af abonnenter hos de udbydere som de vælger.

Abonnementer kan være af to typer: for en periode (1, 2 eller 4 uger) og for en begivenhed.

Abonnementsparametre for en udbyder:

 • Abonnementstype.
 • Abonnementspris.

Abonnementsparametre for en abonnent:

 • En abonnementskoefficient (standardværdien er 1).
 • Tabsgrænse (deaktiveret som standard).
 • Automatisk forlængelse af abonnement (aktiveret som standard).

3.2.2 Kopiering

Kopiering af en udbyderes væddemål af abonnenter: når systemet modtager signalet, at en udbyder har åbnet et væddemål, definerer det sine parametre og sender ordrer til BetFair for at åbne tilsvarende væddemål på abonnenternes CopyBet profiler.

Definering af parametrene for væddemål kopieret af abonnenter:

 • Begivenheden af et marked for en abonnents væddemål = begivenheden for et marked for udbyderens væddemål.
 • Typen af en abonnents væddemål = grænse.
 • Aiden af en abonnents væddemål = siden af en udbyders væddemål.
 • Prisen på en abonnents væddemål = prisen på en udbyders væddemål med det maksimalt tilladte minus 10% af denne pris (prisen af en udbyders væddemål -1).
 • Størrelsen på en abonnents væddemål er proportionel med størrelsen af en udbyderes væddemål i betragtning af abonnementskoefficienten og valutaerne for udbydernes og abonnenternes CopyBet profiler. Konverteringen sker i henhold til CopyBet platformens kurs.

Konvertering sker i forhold til CopyBet platformens kurs.

I tilfælde af en udbyders udbetaling, er parametrene for kopierede væddemål udregnes på en sådan måde at resultatet for abonnentens marked og udbyders marked er så identiske som muligt. I nogle tilfælde kan en abonnents væddemål være reduceret, eller et væddemål bliver måske ikke kopieret.

Efter at have defineret parametrene for en abonnents væddemål, tjekker systemet om der er tilstrækkelig likviditet på markedet, dvs. om der er nok væddemål med den modsatte side og med de samme priser.

I tilfælde af at der er tilstrækkelig likviditet, placeres et væddemål som højst sandsynligt bliver eksekveret hos BetFair øjeblikkeligt.

I tilfælde af at der ikke er tilstrækkelig likviditet, bliver væddemålet sprunget over (notifikation om en tilsvarende fejl sendes).

I tilfælde at det første væddemål på et marked springes over, vil hele markedet blive sprunget over (manglende adgang til markedet sammen med en udbyder).

3.2.3 Abonnementsindstillinger

Begræns tab

I abonnementsindstillinger kan en abonnent angive "Begræns tab" i forhold til deres CopyBet profile valuta. Angivelse af "Begræns tab" vil tillade:

 • Indstille det maksimalt tilladte tab for et abonnement.
 • Tag profit vil automatisk stoppe abonnementet, når abonnementets overskud falder fra dets maksimale værdi for det angivne nummer.

Hvis en abonnent angiver "Begræns tab", kontrolleres værdien "Begræns tab" hver gang et nyt væddemål kopieres.

"Begræns tab" udregnes på følgende måde: systemet udregner "Eksponering" for alle kopierede væddemål for hvert marked og definere maksimalt mulige tab for dette marked (eller det mindst mulige overskud, hvis markedet er sikker på at lukke profitabelt).

I tilfælde af at der er åbne væddemål hos en abonnent af denne udbyder på markedet, som endnu ikke er blevet matchet eller er blevet delvist matchet, definere systemet det værst mulige match: den dårligste pris og størrelse (fra nul til den fulde størrelse). Som følge heraf, vil resultatet af dette væddemål, ikke være mindre end det blev beregnet til.

De følgende parametre er påkrævet for beregninger:

 • Begræns - Begræns tab angives via brugergrænsefladen.
 • Profit_current – summen af overskuddet for alle kopierede væddemål fra denne udbyder.
 • Profit_max – overskuddets reference punkt. Som standard er denne værdi lige med det maksimale overskud for et abonnement, men kan nulstilles af abonnenten og være lig med det nuværende overskud. Efter denne parameter er nulstillet, vil systemet fortsætte med at opdatere den til det maksimale nuværende overskud for et abonnement.
 • Eksponering - den samlede værdi af den minimale beregnede eksponeringsværdi for hvert marked kopieret fra denne udbyder.

Begrænsningen vil blive aktiveret, hvis:

(Profit_max – Begrænsning) > (Profit_current + Eksponering)

I dette tilfælde kan det næste væddemål, der aktivere begrænsningen, ikke kopieres.

I platformens web-interface, vises følgende værdier:

1) Begræns tab. Værdien kan redigeres. Hvis værdien er indstillet til nul, kontrollerer systemet det ikke.

2) Overskudsafvigelse = Profit_max – Profit_current; viser forskellen mellem det nuværende og maksimale overskud. Denne forskel kan ikke overstige det angivne begræns tab.

3) Nulstil (Overskudsafvigelse). En mulighed for at nulstille reference punktet (nulstilling overskudsafvigelse til nul).

3.3 Fejl i kopieringsprocessen

I tilfælde af et væddemål ikke kan kopieres, modtager abonnenten en notifikation med en fejl om hvorfor væddemålet ikke kan kopieres.

Eksempler på fejl ved åbning af væddemål hos BetFair:

 • Utilstrækkelige midler på en Betfair Exchange konto
 • Væddemål kan ikke placeres grundet reglerne.
 • Markedet er pauseret.

Eksempler på fejl ved åbning af væddemål hos CopyBet:

 • Utilstrækkeligt med penge på CopyBet pungen til at forlænge et abonnement.
 • Tabsgrænsen for et abonnement er oversteget.
 • Markedet er sprunget over, det første væddemål kom ikke ind på markedet.
 • Der er ikke nok likviditet på markedet til at åbne et væddemål.
 • En udbetaling er sprunget over (kopieringssystemet var ikke i stand til at definere parametrene for et nyt væddemål eller ingen udbetaling er påkrævet).
 • Der er ingen information om markedet for at kunne åbne et væddemål.
3.4 BONUSSER

3.4.1 Bonus penge overført til CopyBet profiler tillader brugere at betale for abonnenter til platformens udbydere.

3.4.2 I det tilfælde at der er bonus penge på CopyBet profiler, så bruges de først efter kundens egne penge.

4. CopyBet virtuel konto

4.1. En kunde kan kun have en virtuel konto.

4.2. En virtuel konto kan ikke forbindes til en bookmaker.

4.3. Man kan ikke abonnere på en CopyBet virtuel konto – den kan ikke fungerer som en udbyder konto og vil ikke blive vist under bedømmelser.

4.4. Proceduren for kopiering af væddemål på virtuelle konti:

4.4.1. Proceduren for kopiering af væddemål på virtuelle konti er den samme som for almindelige, med undtagelse af udbetalingssystemet.

4.4.2. En abonnent bruger virtuelle penge til placering af væddemål.

4.4.3. Kommissionen for kopiering betales af en abonnent med ægte penge fra deres CopyBet Wallet.

4.4.4. Kommissionen udbetales i henhold til to forskellige systemer, afhængigt af abonnementstypen som er angivet af udbyderen.

5. PLATFORMSVÆRKTØJER

5.1. Bedømmelser er det primære værktøj på CopyBet platformen. Det inkluderer flere statistiske parametre, som beregnes ud fra historien for hver CopyBet profil, herunder rangen i bedømmelsen beregnet ud fra kontoprofitten over en periode i procent.

Bedømmelsen kan vise 4 perioder: en dag, en uge, en måned, og hele eksistensen af en CopyBet profil.

5.2. Bedømmelsen har et sæt filtre og hjælper brugere med at finde udbydere i henhold til de følgende parametre:

 • Brugernavn
 • Land
 • Aktive dage
 • Gennemsnitsvæddemål
 • Gennemsnitskoefficient
 • Rentabilitet
 • Bedste begivenhed
 • Væddemål
 • Abonnenter

5.3. Bedømmelsen viser kun de CopyBet profiler, der opfylder følgende krav:

 • CopyBet profilen har en aktiv Betfair Exchange konto, som er forbundet med den, med en kontosaldo der ikke understiger det nødvendige (standardværdien er 10 USD). CopyBet profilen falder kun ud af bedømmelsen en gang om dagen (kl. 12:00 GMT). CopyBet profilen bliver sendt til bedømmelsen umiddelbart efter den er finansieret.
 • CopyBet profilen har mindst et lukket væddemål over en periode.

5.4 Virksomheden forbeholder sig ret til at udelukke en kundes CopyBet profil fra bedømmelse uden forudgående varsel eller begrundelse.

6. AFSLUTNINGSPROCEDURE OG KOMMISSION (BETALING FOR ET ABONNEMENT)

6.1 Komissionen

6.1.1 Kommissionen betales kun til udbyderen af et væddemål (Ikke den oprindelige udbyder), en partner og CopyBet systemet.

6.1.2 Procentdel af kommissionsbeløb: 70% til en udbyder, 30% til CopyBet.

30% af CopyBet kommissionsandelen betales til en partner, hvis der er en.

6.1.3 Kommissionen betales i henhold til to forskellige planer afhængigt af abonnementstypen, der angivet af en udbyder.

6.1.4 Kommissionen er fast; den er angivet af en udbyder på siden "Mine abonnenter".

6.2 KOMMISSIONEN I HENHOLD TIL "FOR PERIODE" ABONNEMENTSPLAN

6.2.1 Kommissionen er udregnet for perioder (1, 2 og 4 uger).

6.2.2 Kommissionen, der skal betales til en udbyder, blokeres på en abonnents CopyBet profil og overføres til en udbyder ved udgangen af en periode (eksklusiv perioder, hvor ikke et eneste væddemål blev kopieret, i dette tilfælde betales kommissionen ikke).

6.2.3 Kommissionen for de perioder, der endnu ikke er påbegyndt eller for den aktuelle periode uden et eneste væddemål kopieret, blokeres ikke på en abonnents CopyBet profil.

6.2.4 Et abonnement starter når tjenesten modtager kommandoen om at starte et abonnement og vare i 1 hel periode.

6.3 KOMMISSIONEN I HENHOLD TIL "FOR BEGIVENHED" ABONNEMENTSPLAN

6.3.1 Kommissionen betales for en specific begivenhed kopieret af en abonnent fra en udbyder

6.3.2 Kommissionen overføres til en udbyder efter en begivenhed er overstået. Kommissionen til en partner beregnes og overføres efter udbyderen modtager deres kommission for en begivenhed.

6.4 ABONNEMENTSBETALINGER TIL EN UDBYDER/PARTNER:

Kommissionen betales til en udbyder og en partner efter at abonnementsperioden eller en begivenhed er overstået.

I tilfældet at en abonnent har krav på beregninger og betalinger, har de retten til at indgive en officiel anmodning til virksomheden, som vil blive behandlet af betalingsafdelingen inden for 72 timer, fra det tidspunkt pengene blev overført.

6.4.1 Nuancer for beregninger i henhold til "For periode" abonnementsplan

Når abonnementsperioden er overstået, bliver abonnementet automatisk forlænget (denne indstilling er aktiveret som standard). Hvis det ikke kan gøres på grund af nogle årsager (for eksempel, utilstrækkelige penge i en abonnents Wallet), bliver abonnementet sat på pause.

Genoptagelse af abonnementet ændre ikke beregningsperioden (den starter stadigvæk med abonnementets starttidspunkt).

Undtagelser:

 • Hvis et abonnement med en forlængelse blev stoppet grundet manglende penge. I dette tilfælde, afmelder kunden abonnementet og abonnerer igen på udbyderen (en ny periode starter op igen).
 • Ved genoptagelse af et abonnement, som blev pauseret grundet forværring af abonnementsforhold af en udbyder.
 • Ved genoptagelse af et abonnement, hvis periode allerede er overstået.

Hvis ikke et eneste væddemål blev kopieret i løbet af perioden, returneres alle abonnementsbetalingerne.

6.5 Ændring af abonnementsbetingelser af en udbyder

6.5.1 I tilfælde af en udbyder ændre abonnementsbetingelserne til det værre (øger prisen), bliver abonnenterne underrettet via e-mail og indstillingen for automatisk forlængelse af abonnementet bliver deaktiveret.

7. PARTNERPROGRAM

7.1 Hver bruger bliver automatisk partner. De modtager en unik partnerkode, som tilføjes til alle markedsføringsmaterialer. En bruger tjener parter kommission, hvis en ny kunde bruger deres partnerlink til at besøge hjemmesiden, registrerer sig på systemet, og starte med at kopiere væddemål.

7.2 En partnerkommission betales til CopyBet kunder, som er angivet som en "partner" for de kunder de har tiltrukket. I det tilfælde at der ikke er angivet en "partner" i profilen for en tiltrukket kunde, bliver der ikke udbetalt partnerkommission.

7.3 En partner modtager 30% af platformens profit.

7.4 Kommissionen opkræves og betales i USD.

7.5 Kommissionen er fast og angivet af udbyderen på siden "Mine abonnenter". Kommissionen opkræves for en periode (1, 2 eller 4 uger) eller en begivenhed. En udbyder/partner modtager en tilsvarende andel af kommissionen.

8. PARTERNES ANSVAR

8.1 ABONNENTENS ANSVAR

8.1.1 Deltagelse i CopyBet som abonnent indebærer en absolut accept af disse vilkår for brug.

8.1.2 En abonnent acceptere det faktum at en udbyders rentabilitet over den seneste periode ikke garanterer de samme resultater i fremtiden.

8.1.3 En abonnent acceptere at en udbyder kan bruge ethvert system eller strategi, mens de placere deres væddemål.

8.1.4 En abonnent påtager sig ansvaret for at have tilstrækkelige penge på deres Betfair Exchange konto til at udføre ordrer, uanset om de kopieres, åbnes manuelt eller automatisk.

8.2 UDBYDERENS ANSVAR

8.2.1 Deltagelse i CopyBet som en udbyder indebærer en absolut accept af disse vilkår for brug.

8.2.2 En udbyder acceptere at uvidenhed eller misforståelse af disse vilkår for brug ikke fratager dem for ansvar for finansielle resultater af deres aktivitet og/eller risici.

8.2.3 En udbyder accepterer det faktum, at en abonnent kan åbne, lukke og ændre væddemål på deres CopyBet profil, uanset om de blev kopieret fra en udbyders CopyBet profil konto eller er indgået af abonnenten selv.

8.2.4 En udbyder erkender det faktum, at i tilfælde af at CopyBet mistænker dem for svindel, forbeholder CopyBet sig retten til at placere begrænsninger på en udbyders indbetalings-/udbetalingshandlinger på ensidig basis, samt udelukker dem fra bedømmelser indtil afklaringen på alle omstændighederne er fundet sted.

8.3 VIRKSOMHEDENS ANSVAR

8.3.1 Virksomheden skal give deltagere af CopyBet en komplet pakke af tjenester i henhold til disse vilkår for brug. Virksomheden er ansvarlig for korrekt udførelse af teknologiske løsninger i henhold til disse vilkår for brug.

8.3.2 Virksomheden påtager sig intet ansvar for tabt fortjeneste eller tab for deltagere i CopyBet, som direkte eller indirekte kan forekomme eller ikke forekomme som følge af handlinger udført på abonnenters eller udbyderes CopyBet profiler.

8.3.3 Virksomheden påtager sig intet ansvar for deltagere af CopyBet for tabt fortjeneste eller tab, som direkte eller indirekte kan opstå som følge af deres uvidenhed om reguleringsdokumenter og / eller samarbejdsordninger.

8.3.4 Virksomheden vurderer ikke udbyderes faglige færdigheder og egnethed på noget stadium af deres aktiviteter, og påtager sig intet ansvar for abonnenters tab eller tabt fortjeneste, de måtte pådrage sig.

8.3.5 Virksomheden er ikke ansvarlig for:

a) Tilsigtet eller utilsigtet manglende overholdelse af abonnenternes interesser af en udbyder. I dette tilfælde, vil alle mulige risici være på abonnentens ansvar.

b) Svig med abonnenters midler på vegne af en udbyder. I dette tilfælde, vil alle mulige risici være på abonnentens ansvar.

c) En udbyder mister adgangen til deres CopyBet profil, samt tredjepartens adgang til denne CopyBet profil. I dette tilfælde falder alle mulige risici på en udbyder.

d) En abonnent mister adgangen til deres CopyBet profil, samt tredjepartens adgang til denne CopyBet profil. I dette tilfælde falder alle mulige risici på en abonnent.

e) Uforudsete forsinkelser når du udbetaler penge fra pungen eller indbetaler på pungen.

f) Tekniske funktionsfejl, hvis det opstår uden for virksomhedens skyld, men af virksomhedens partner eller andre parter som ikke er virksomhedens medarbejdere.

g) Udbyderes eller abonnenters tab, hvis disse opstår under vedligeholdelseshandlinger på virksomhedens servere.

9. KONFLIKTLØSNING

9.1 I det tilfælde at en deltager af CopyBet ikke er tilfreds med nogle af dets aspekter, har de ret til at indsende en klage til virksomheden på dens e-mailadresse: info@copybet.com

9.2 Ved indgivelse af en klage, skal klageren præcisere (efter deres mening) hvilken artikel i disse vilkår for brug som virksomheden har overtrådt.

9.3 En klage vil blive overvejet og beslutningen vedrørende denne klage vil blive foretaget ud fra disse vilkår for brug inden for 7 arbejdsdage.

10. ANVENDELSE AF DISSE VILKÅR FOR BRUG FOR COPYBET

10.1 Disse vilkår for brug træder i kraft i det øjeblik en kunde registrerer en CopyBet profil.

10.2 I tilfælde af konflikter mellem paragrafferne i disse vilkår for brug og andre regulerende dokument, anses paragrafferne i dette dokument som gældende over andre regulerende dokumenter. 9.3 CopyBet er virksomhedens selvdesignede projekt. Vilkårene og beregningsmåderne kan afvige fra lignende vilkår hos lignende tjenester på området.

10.4 Virksomheden har retten til at foretage ændringer/tilføjelser til paragrafferne i disse vilkår for brug, uden forudgående varsel. Den nuværende version af disse vilkår for brug kan findes på internettet på https://www.copybet.com/terms-of-use/. Virksomheden anbefaler alle deres kunder ofte at tjekke betingelserne for disse vilkår for brug for at kunne være opmærksom på eventuelle ændringer og/eller tilføjelser. I tilfælde at en kunde fortsætter med at bruge CopyBet tjenesterne efter disse vilkår for brug blev ændret/forbedret, betyder det at de har accepteret ændringerne og/eller tilføjelserne.

11. KYC OG AML POLITIKKER

11.1 KYC-proceduren (Know Your Client) udføres på siden af CopyBet-platformen. En kunde vil ikke være i stand til at bruge platformen og indbetale penge til deres CopyBet-konto, før vedkommende verificerer deres identitet og bopælsadresse.

11.2 AML (Anti Money Laundering) politikken er et internt dokument i virksomheden, som beskriver procedurer for kontrol af en kunde, når de udfører saldohandlinger på deres CopyBet profiler. Dokumentet kan efter anmodning leveres til alle berørte partnere af virksomheden.

Denne hjemmeside ejes og administreres af CopyBet UK Ltd. CopyBet UK er licenseret af British Gambling Commission, med licens nr. 000-053774-N-330744-002. Virksomhedens registrerede adresse er 3rd Floor, 120 Baker Street, London W1U 6TU. Virksomhedens forretningsadresse er Office 116, N.1 Royal Exchange, London, EC3V 3DG.