Vilkår for brug

VILKÅR

1. Platformbetingelser

1.1 Virksomheden - CopyBet UK Ltd (3rd Floor, 120 Baker Street, London W1U 6TU) med licens fra den britiske Spillekommission, licens nr. 000-053774-N-330744-002.

1.2 En kunde er en individuel med en aktiv CopyBet profil i deres navn.

1.3 CopyBet - en kopivæddemålsplatform leveret af virksomheden.

1.4 CopyBet profilen er en kundes private virtuelle arbejdsplads i kopivæddemål systemet.

1.5 En udbyder/Tipster er ejer af en CopyBet-profil, der bliver væddemålskilden for abonnenter.

1.6 En abonnent er ejer af en CopyBet-profil, der abonnerer på en udbyder og kopierer dennes væddemål.

1.7 En partner - en kunde som tiltrækker abonnenter til virksomheden og modtager en kommission for dem.

1.8 En kommission - et vederlag som virksomheden, udbyderen og partneren modtager fra kopierede væddemål af en abonnent.

1.9 En pung - en intern betalingstjeneste, som tillader at indbetale og udbetale penge fra kontoen, og distribuere kommissioner til virksomheden og til en kunde. Platformen giver hver enkelt kunde kun én pung i systemet.

1.10 En CopyBet-konto er en konto til kopiering af væddemål, som platformen åbner for hver kunde efter deres registrering.

1.11 En Betfair Exchange-konto er en kundes konto, som de åbner på Betfair Exchange og linker til deres CopyBet-profil.

1.12 En CopyBet Sportsbook-konto er en kundes konto, som de åbner på CopyBet Sportsbook.

2. Betfair Exchange vilkår

2.1 BetFair Exchange - tjenesten hos BetFair virksomheden, som tillader medlemmer at vædde mod hinanden. Link: https://betting.betfair.com/what-is-a-betting-exchange.html

2.2 Et væddemål - et væddemål for resultatet af en begivenhed for at modtage profit.

2.3 En begivenhed - en begivenhed med et uafhængigt resultat, såsom en fodbold kamp, som du kan spille på. Inkludere et eller flere markeder.

2.4 Et marked - et sæt af mulige resultater for en begivenhed, som kan spilles på. For eksempel, et marked med "match odds" i en fodboldkamp giver tre mulige resultater: sejren til første hold, sejren til andet hold samt uafgjort.

2.5 Væddemåls type: grænse. Ved kopiering af væddemål tages der kun højde for grænse BetFair væddemål. Når et væddemål placeres, specificeres en bestem koefficientgrænse. Et sådant væddemål kan kun udføres af BetFair på en koefficient som er bedre eller lig med den specificerede.

2.6 Væddemål side: BACK / LAY. Ethvert muligt resultat af et marked kan spilles på to sider – back eller lay.

2.7 Et væddemåls størrelse – en mængde penge, som definerer risikoniveauet og størrelsen af væddemålets mulige profit. I dette tilfælde tages der hensyn til væddemåls siden og prisen.

2.8 Et væddemåls pris – et forhold mellem et væddemåls størrelse og størrelsen af den mulige væddemåls profit (tab). Decimal odds bruges. Link: https://betting.betfair.com/decimal-odds-converter-fraction-odds-betfair-explained.html

2.9 Et væddemåls ansvar – et penge beløb som vil være tabt i tilfælde af et tab. Det defineres som væddemålets risikoniveau.

 • For "back" væddemål: ansvar = væddemålets størrelse
 • For "lay" væddemål: ansvar = (væddemålets størrelse) * ((væddemålets pris) -1)

2.10 Betfair Exchange konto eksponering er en del af Betfair Exchange konto saldo som resultat af placerede væddemål. Det viser hvor mange penge som vil blive afskrevet fra CopyBet profilen i tilfælde af det værste resultat for alle åbne væddemål.

2.11 Betfair markedseksponering er en del af den samlede CopyBet profileksponering som udregnes for dette specifikke marked.

2.12 Udbetaling – en åbning af et nyt væddemål på et marked, når BetFair markedseksponering er faldende (låst, forlader markedet enten delvist eller helt).

2.13 Væddemål åbnet – en ordre afsendt fra CopyBet systemet til BetFair Exchange tjenesten med parametrene for et nyt væddemål på vegne af CopyBet systemets kunde (abonnent).

2.14 Væddemål matchet – en fiksering (enten delvist eller helt) af et åbent væddemål som matchet. Et matchet væddemål forventer at et marked lukkes med et bestemt udfald. Et matchet væddemål kan ikke lukkes af en kunde.

2.15 Væddemål lukket – Når et marked lukkes med et bestemt resultat, lukkes også alle matchede væddemål på dette marked. Når de lukkes, kan et væddemål være profitabelt eller tabt.

2.16 Væddemålsprofit er det pengebeløb som overføres til en Betfair Exchange kundes konto i det tilfælde at et væddemål vinder (det valgte resultat for en kamp matcher det faktiske resultat) eller et pengebeløb som afskrives fra en CopyBet profil i tilfælde at væddemålet er tabt.

For det samlede væddemåls profit, tager CopyBet hensyn til BetFairs kommission for markedet (en tilsvarende del for dette væddemål).

2.17 Markedsprofit – den totale profit for alle væddemål på dette marked. Markedsprofitten pålægges kommission fra BetFair.

2.18 Begivenhedsprofit – den totale profit for alle markeder for denne begivenhed.

3. CopyBet Sportsbook vilkår

3.1 Deltager(e) i begivenheder er en atlet eller et hold, spil, kampe eller begivenheder, som der kan placeres væddemål på.

3.2 "Single" er et væddemål, der placeres på en enkelt begivenhed.

3.3 "Express" er et væddemål, der placeres på resultatet af flere forskellige begivenheder samtidigt. For at vinde et ekspress væddemål er det nødvendigt ikke at tabe nogen af resultaterne, der er inkluderet i Express.

3.4 "System" er et sæt af "Express" væddemål på et bestemt sæt begivenheder. For at vinde i systemet er det tilstrækkeligt, at det angivne antal forudsigelser for det samlede antal er korrekt. For eksempel i systemet "3 af 4" er det nødvendigt, at 3 af de 4 forudsigelser viser sig at være korrekte.

3.5 "Chain" er et sæt af "Single" væddemål, der inkluderer begivenheder, der er uafhængige af hinanden. Summen af hvert enkelt væddemål i kæden, er hver begivenhed lig summen af kæden. Resultatet af denne indsats beregnes og bliver summen af den næste indsats. Det fortsætter, indtil summen på kontoen når nul.

3.6 "Handicap" er et væddemål, der tager højde for en fordel eller spillerummet for deltagerne/begivenhederne, udtrykt i mål/point/sæt osv., Som leveres af bookmakeren. "Handicap" føjes til et resultat, når der ikke længere kan foretages væddemål på resultatet.

3.7 "Total" er et væddemål på et resultat, udtrykt i antallet af mål, pucks, point eller spil, scoret (kastet, opnået eller spillet) af en deltager(e) i begivenhederne.

RISIKO OPLYSNING

4. Risikooplysning

4.1 En abonnent acceptere at deltagelse i CopyBet er forbundet med risici. En abonnent acceptere fuldt ud risikoen for mulige tab, der kan opstå som følge af en udbyders aktivitet.

4.2 En abonnent acceptere at uvidenhed eller misforståelse af disse vilkår for brug ikke friholder dem fra ansvar og/eller risici.

4.3 En abonnent acceptere risikoen for mulige tab eller tabt profit som følger af manglende eller delvis gennemførelse af kopierede væddemål på en abonnents CopyBet profil hos en bookmaker grundet lav likviditet på markedet, manglende midler på en abonnents CopyBet profil eller andre faktorer.

4.4 En udbyder acceptere det faktum at deltagelse i CopyBet er forbundet med risici. En udbyder udfører handlinger på egne vegne, på deres egen CopyBet profil, og på egen risiko.

4.5 En abonnent, en udbyder og en partner acceptere risikoen for mulige tab og tabt profit grundet afrunding af valutakurser ved saldo handlinger på deres punge.

COPYBET PLATFORM DRIFTSREGLER

5. Grundlæggende CopyBet væddemåls principper på platformen

5.1 CopyBet platformen leder efter nye åbne væddemål på en udbyders CopyBet profil og kopiere dem ved at åbne væddemål på abonnenternes CopyBet profiler.

5.2 Prioritet for kopiering: i det tilfælde at en udbyder har flere abonnenter, bliver væddemål kopieret efter først til mølle-princippet.

5.3 Når du kopieres, defineres abonnentens væddemålsparametre (pris, størrelse og andet) af CopyBet platformen baseret på mange faktorer, såsom:

 • abonnementsindstillinger (abonnementskoefficient, tabsgrænse, etc.)
 • valutaer af udbyderens og abonnentens CopyBet profiler (i forhold til kurser).
 • en udbyders udbetaling

6. Kopi væddemålssystem

6.1 Væddemål kopieres i henhold til abonnementer specificeret af abonnenter hos de udbydere som de vælger.

6.2 Abonnementer kan være af tre typer: "For periode" (1, 2 eller 4 uger), "For begivenhed" og "Procentdel af profit for begivenhed".

6.3 Abonnementsparametre for en udbyder:

 • Abonnementstype.
 • Abonnementspris.

6.4 Abonnementsparametre for en abonnent:

 • En abonnementskoefficient (standardværdien er 1).
 • Tabsgrænse (deaktiveret som standard).
 • Automatisk forlængelse af abonnement (aktiveret som standard).

7. Kopiering på BetFair Exchange og CopyBet Sportsbook

7.1 Kopiering af en udbyders væddemål af abonnenter: Når systemet modtager signalet om, at en udbyder har åbnet et væddemål, definerer det sine parametre og sender ordrer til at åbne tilsvarende væddemål på abonnenternes konti.

7.2 Definering af parametrene for væddemål kopieret af abonnenter:

 • Begivenheden af et marked for en abonnents væddemål = begivenheden for et marked for udbyderens væddemål.
 • Typen af en abonnents væddemål = grænse.
 • Aiden af en abonnents væddemål = siden af en udbyders væddemål.
 • Prisen på en abonnents væddemål = prisen på en udbyders væddemål med det maksimalt tilladte minus 10% af denne pris (prisen af en udbyders væddemål -1).
 • Størrelsen på en abonnents væddemål er proportionel med størrelsen af en udbyderes væddemål i betragtning af abonnementskoefficienten og valutaerne for udbydernes og abonnenternes CopyBet profiler. Konverteringen sker i henhold til CopyBet platformens kurs.

7.3 I tilfælde af en udbyders udbetaling, er parametrene for kopierede væddemål udregnes på en sådan måde at resultatet for abonnentens marked og udbyders marked er så identiske som muligt. I nogle tilfælde kan en abonnents væddemål være reduceret, eller et væddemål bliver måske ikke kopieret.

7.4 Efter at have defineret parametrene for en abonnents væddemål, tjekker systemet om der er tilstrækkelig likviditet på markedet, dvs. om der er nok væddemål med den modsatte side og med de samme priser.

 • I tilfælde af at der er tilstrækkelig likviditet, placeres et væddemål som højst sandsynligt bliver eksekveret hos BetFair øjeblikkeligt.
 • I tilfælde af at der ikke er tilstrækkelig likviditet, bliver væddemålet sprunget over (notifikation om en tilsvarende fejl sendes).

7.5 I tilfælde at det første væddemål på et marked springes over, vil hele markedet blive sprunget over (manglende adgang til markedet sammen med en udbyder).

7.6 Væddemål af typerne "Express", "System" og "Chain" kan ikke kopieres fra en CopyBet bookmaker-konto.

8. Begræns tab

8.1 I abonnementsindstillinger kan en abonnent angive "Begræns tab" i forhold til deres CopyBet profile valuta.

8.2 "Begræns tab" udregnes på følgende måde:

8.2.1 Systemet udregner "Eksponering" for alle kopierede væddemål for hvert marked.

8.2.2 Den definerer det maksimale mulige tab for dette marked (eller den mindst mulige profit, hvis markedet med garanti er lukkes i profit).

8.2.3 I tilfælde af at der er åbne væddemål hos en abonnent af denne udbyder på markedet, som endnu ikke er blevet matchet eller er blevet delvist matchet, definere systemet det værst mulige match: den dårligste pris og størrelse (fra nul til den fulde størrelse). Som følge heraf, vil resultatet af dette væddemål, ikke være mindre end det blev beregnet til.

8.2.4 De følgende parametre er påkrævet for beregninger:

 • Begræns - Begræns tab angives via brugergrænsefladen.
 • Profit_current – summen af overskuddet for alle kopierede væddemål fra denne udbyder.
 • Profit_max – overskuddets reference punkt. Som standard er denne værdi lige med det maksimale overskud for et abonnement, men kan nulstilles af abonnenten og være lig med det nuværende overskud. Efter denne parameter er nulstillet, vil systemet fortsætte med at opdatere den til det maksimale nuværende overskud for et abonnement.
 • Eksponering - den samlede værdi af den minimale beregnede eksponeringsværdi for hvert marked kopieret fra denne udbyder.

8.3 Begrænsningen vil blive aktiveret, hvis: (Profit_max – Begrænsning) > (Profit_current + Eksponering)

I dette tilfælde kan det næste væddemål, der aktivere begrænsningen, ikke kopieres.

8.4 I platformens web-interface, vises følgende værdier:

8.4.1 Begræns tab. Værdien kan redigeres. Hvis værdien er indstillet til nul, kontrollerer systemet det ikke.

8.4.2 Overskudsafvigelse = Profit_max – Profit_current; viser forskellen mellem det nuværende og maksimale overskud. Denne forskel kan ikke overstige det angivne begræns tab.

8.4.3 Nulstil (Overskudsafvigelse). En mulighed for at nulstille reference punktet (nulstilling overskudsafvigelse til nul).

9. Fejl i kopieringsprocessen

9.1 I tilfælde af et væddemål ikke kan kopieres, modtager abonnenten en notifikation med en fejl om hvorfor væddemålet ikke kan kopieres.

9.2 Eksempler på fejl ved åbning af væddemål hos BetFair:

 • Utilstrækkelige midler på en Betfair Exchange konto
 • Væddemål kan ikke placeres grundet reglerne.
 • Markedet er pauseret.

9.3 Eksempler på fejl ved åbning af væddemål hos Sportsbook:

 • Utilstrækkelige penge på en Sportsbook-konto.
 • Et væddemål kan ikke placeres på grund af reglerne.
 • Markedet sættes på pause.

9.4 Eksempler på fejl ved åbning af væddemål hos CopyBet:

 • Utilstrækkeligt med penge på CopyBet pungen til at forlænge et abonnement.
 • Tabsgrænsen for et abonnement er oversteget.
 • Markedet er sprunget over, det første væddemål kom ikke ind på markedet.
 • Der er ikke nok likviditet på markedet til at åbne et væddemål.
 • En udbetaling er sprunget over (kopieringssystemet var ikke i stand til at definere parametrene for et nyt væddemål eller ingen udbetaling er påkrævet).
 • Der er ingen information om markedet for at kunne åbne et væddemål.

10. Bonusser

10.1 Bonus penge overført til CopyBet profiler tillader brugere at betale for abonnenter til platformens udbydere.

10.2 I tilfælde af, at det er kundens egne penge på dennes CopyBet-profil, bruges disse penge i første omgang, mens bonuspengene først bruges efterfølgende.

COPYBET PLATFORM KONTO TYPER

11. CopyBet konto

11.1 CopyBet-konto åbnes for hver kunde, når de registrerer en profil.

11.2 CopyBet-konto kan bruges til kopiering af væddemål.

11.3 CopyBet-konto kan ikke bruges som en væddemålsudbyder.

11.4 CopyBet-konto kan bruges til at kopiere væddemål fra Betfair Exchange- og CopyBet Bookmaker-konti.

12. Betfair Exchange konto

12.1 Betfair Exchange-konto er forbundet af en kunde til deres profil efter registrering.

12.2 Betfair Exchange-konto kan bruges som en væddemålsudbyder.

12.3 Væddemål fra BetFair Exchange-konti kan kopieres til CopyBet og BetFair Exchange-konti.

13. CopyBet Sportsbook konto

13.1 CopyBet Sportsbook-konto åbnes af en kunde i deres CopyBet-profil eller i CopyBet Sportsbook på https://sportsbook.copybet.com.

13.2 CopyBet Sportsbook-konto kan bruges som en væddemålsudbyder.

13.3 Spil fra CopyBet Sportsbook-konto kan kun kopieres til CopyBet-konti.

PLATFORMSVÆRKTØJER

14. Bedømmelser

14.1 Bedømmelser er det primære værktøj på CopyBet platformen.

14.2 Bedømmelser inkluderer adskillige statistiske parametre, der beregnes på baggrund af historikken for hver CopyBet-profil, inklusive rangering i vurderingen beregnet på baggrund af kontoindtjeningen over en periode i procent.

14.3 Før kommer til hoved Bedømmelser, tilføjes alle nye kunders konti til testområdet.

14.3.1 Den tidsperiode, hvor konti forbliver i testområdet, er minimum 7 dage, hvor minimum 5 markeder skal være lukket. Moderatorerne for bedømmelser har ret til at forlænge denne periode, så længe som nødvendigt for at kontrollere kontoaktiviteten.

14.3.2 Konti flyttes fra testområdet til bedømmelser og vice versa automatisk. Når det sker, sender systemet en meddelelse til kundens e-mail.

14.3.3 Selskabet forbeholder sig retten til at forhindre kunden i at blive tilføjet til bedømmelser uden at give nogen årsag.

14.4 For at afsløre og rettidigt forhindre enhver form for svindel modereres bedømmelserne regelmæssigt.

14.4.1 Svindel inkluderer blandt andet flere konti, brug af software til automatisering af væddemål, kapitalisering af vilkårlige situationer, brug af konti til handlinger, der ikke er leveret af en bookmaker osv.).

14.4.2 Hvis moderationen af bedømmelsen afslører svindel, flyttes kunden til testområdet.

14.5 Kunder der er af den mening, at de ufortjent blev fjernet fra bedømmelser, har ret til at sende selskabet en klage til info@copybet.com.

AFSLUTNINGSPROCEDURE OG KOMMISSION (BETALING FOR ET ABONNEMENT)

15. Komissionen

15.1 Kommissionen udbetales kun til en udbyder af et væddemål (ikke en original udbyder), en partner og CopyBet-platformen.

15.2 Procentdel af kommissionsbeløb: 70% til en udbyder, 30% til CopyBet.

15.3 30% af CopyBet kommissionsandelen betales til en partner, hvis der er en.

15.4 Kommissionen betales i henhold til to forskellige planer afhængigt af abonnementstypen, der angivet af en udbyder.

15.5 Kommissionen er fast; den er angivet af en udbyder på siden "Mine abonnenter".

15.6 Kommissionen for abonnementstyperne "For periode" og "For begivenhed" reserveres og trækkes fra beløbet på en abonnents Wallet. "Procentdel af profit for begivenhed" trækkes direkte fra en abonnents CopyBet-konto.

16. Kommissionen i henhold til "for periode" abonnementsplan

16.1 Kommissionen er udregnet for perioder (1, 2 og 4 uger).

16.2 Kommissionen, der skal betales til en udbyder, blokeres på en abonnents CopyBet profil og overføres til en udbyder ved udgangen af en periode (eksklusiv perioder, hvor ikke et eneste væddemål blev kopieret, i dette tilfælde betales kommissionen ikke).

16.3 Kommissionen for de perioder, der endnu ikke er påbegyndt eller for den aktuelle periode uden et eneste væddemål kopieret, blokeres ikke på en abonnents CopyBet profil.

16.4 Et abonnement starter når tjenesten modtager kommandoen om at starte et abonnement og vare i 1 hel periode.

17. Kommissionen i henhold til "for begivenhed" abonnementsplan

17.1 Kommissionen betales for en specific begivenhed kopieret af en abonnent fra en udbyder.

17.2 Kommissionen overføres til en udbyder efter en begivenhed er overstået. Kommissionen til en partner beregnes og overføres efter udbyderen modtager deres kommission for en begivenhed.

18. Kommission i henhold til ordningen "Procentdel af profit for begivenhed"

18.1 Betales kun, hvis den begivenhed, der er kopieret af en abonnent fra en udbyder, er profitabel.

18.2 Betales til en udbyder, når begivenheden er overstået. Partnerkommission beregnes og betales først når en udbyder modtager betaling for begivenheden.

19. Abonnementsbetalinger til en Udbyder/Partner

19.1 Kommissionen betales til en udbyder og en partner efter at abonnementsperioden eller en begivenhed er overstået.

19.2 I tilfældet at en abonnent har krav på beregninger og betalinger, har de retten til at indgive en officiel anmodning til virksomheden, som vil blive behandlet af betalingsafdelingen inden for 72 timer, fra det tidspunkt pengene blev overført.

19.3 Nuancer for beregninger i henhold til "For periode" abonnementsplan

19.3.1 Når abonnementsperioden er overstået, bliver abonnementet automatisk forlænget (denne indstilling er aktiveret som standard). Hvis det ikke kan gøres på grund af nogle årsager (for eksempel, utilstrækkelige penge i en abonnents Wallet), bliver abonnementet sat på pause.

19.3.2 Genoptagelse af abonnementet ændre ikke beregningsperioden (den starter stadigvæk med abonnementets starttidspunkt).

19.3.3 Undtagelser:

 • Hvis et abonnement med en forlængelse blev stoppet grundet manglende penge. I dette tilfælde, afmelder kunden abonnementet og abonnerer igen på udbyderen (en ny periode starter op igen).
 • Ved genoptagelse af et abonnement, som blev pauseret grundet forværring af abonnementsforhold af en udbyder.
 • Ved genoptagelse af et abonnement, hvis periode allerede er overstået.
 • Hvis ikke et eneste væddemål blev kopieret i løbet af perioden, returneres alle abonnementsbetalingerne.

20. Ændring af abonnementsbetingelser af en udbyder

20.1 I tilfælde af en udbyder ændre abonnementsbetingelserne til det værre (øger prisen), bliver abonnenterne underrettet via e-mail og indstillingen for automatisk forlængelse af abonnementet bliver deaktiveret.

PARTNERPROGRAM

21. CopyBet Partner Program

21.1 Hver bruger bliver automatisk partner. De modtager en unik partnerkode, som tilføjes til alle markedsføringsmaterialer.

21.2 En bruger tjener parter kommission, hvis en ny kunde bruger deres partnerlink til at besøge hjemmesiden, registrerer sig på systemet, og starte med at kopiere væddemål.

21.3 En partnerkommission betales til CopyBet kunder, som er angivet som en "partner" for de kunder de har tiltrukket. I det tilfælde at der ikke er angivet en "partner" i profilen for en tiltrukket kunde, bliver der ikke udbetalt partnerkommission.

21.4 En partner modtager 30% af platformens profit.

21.5 Kommissionen opkræves og betales i USD.

PARTERNES ANSVAR

22. Abonnentens ansvar

22.1 Deltagelse i CopyBet som abonnent indebærer en absolut accept af disse vilkår for brug.

22.2 En abonnent acceptere det faktum at en udbyders rentabilitet over den seneste periode ikke garanterer de samme resultater i fremtiden.

22.3 En abonnent acceptere at en udbyder kan bruge ethvert system eller strategi, mens de placere deres væddemål.

22.4 En abonnent påtager sig ansvaret for at have tilstrækkelige penge på deres Betfair Exchange konto til at udføre ordrer, uanset om de kopieres, åbnes manuelt eller automatisk.

23. Udbyderens ansvar

23.1 Deltagelse i CopyBet som en udbyder indebærer en absolut accept af disse vilkår for brug.

23.2 En udbyder acceptere at uvidenhed eller misforståelse af disse vilkår for brug ikke fratager dem for ansvar for finansielle resultater af deres aktivitet og/eller risici.

23.3 En udbyder accepterer det faktum, at en abonnent kan åbne, lukke og ændre væddemål på deres CopyBet profil, uanset om de blev kopieret fra en udbyders CopyBet profil konto eller er indgået af abonnenten selv.

23.4 En udbyder erkender det faktum, at i tilfælde af at CopyBet mistænker dem for svindel, forbeholder CopyBet sig retten til at placere begrænsninger på en udbyders indbetalings-/udbetalingshandlinger på ensidig basis, samt udelukker dem fra bedømmelser indtil afklaringen på alle omstændighederne er fundet sted.

Svig kan indbære: flere konti, brug af software til automatisering af væddemål, kapitalisering af vilkårlige situationer, brug af konti til handlinger, der ikke leveres af en bookmaker, forkert brug af loyalitetsprogrammer osv.

24. Virksomhedens ansvar

24.1 Virksomheden skal give deltagere af CopyBet en komplet pakke af tjenester i henhold til disse vilkår for brug. Virksomheden er ansvarlig for korrekt udførelse af teknologiske løsninger i henhold til disse vilkår for brug.

24.2 Virksomheden påtager sig intet ansvar for tabt fortjeneste eller tab for deltagere i CopyBet, som direkte eller indirekte kan forekomme eller ikke forekomme som følge af handlinger udført på abonnenters eller udbyderes CopyBet profiler.

24.3 Virksomheden påtager sig intet ansvar for deltagere af CopyBet for tabt fortjeneste eller tab, som direkte eller indirekte kan opstå som følge af deres uvidenhed om reguleringsdokumenter og / eller samarbejdsordninger.

24.4 Virksomheden vurderer ikke udbyderes faglige færdigheder og egnethed på noget stadium af deres aktiviteter, og påtager sig intet ansvar for abonnenters tab eller tabt fortjeneste, de måtte pådrage sig.

24.5 Virksomheden er ikke ansvarlig for:

24.5.1 Tilsigtet eller utilsigtet manglende overholdelse af abonnenternes interesser af en udbyder. I dette tilfælde, vil alle mulige risici være på abonnentens ansvar.

24.5.2 Svig med abonnenters midler på vegne af en udbyder. I dette tilfælde, vil alle mulige risici være på abonnentens ansvar.

24.5.3 En udbyder mister adgangen til deres CopyBet profil, samt tredjepartens adgang til denne CopyBet profil. I dette tilfælde falder alle mulige risici på en udbyder.

24.5.4 En abonnent mister adgangen til deres CopyBet profil, samt tredjepartens adgang til denne CopyBet profil. I dette tilfælde falder alle mulige risici på en abonnent.

24.5.5 Uforudsete forsinkelser når du udbetaler penge fra pungen eller indbetaler på pungen.

24.5.6 Tekniske funktionsfejl, hvis det opstår uden for virksomhedens skyld, men af virksomhedens partner eller andre parter som ikke er virksomhedens medarbejdere.

24.5.7 Udbyderes eller abonnenters tab, hvis disse opstår under vedligeholdelseshandlinger på virksomhedens servere.

KONFLIKTLØSNING

25. Konfliktløsning

25.1 I det tilfælde at en deltager af CopyBet ikke er tilfreds med nogle af dets aspekter, har de ret til at indsende en klage til virksomheden på dens e-mailadresse: info@copybet.com

25.2 Ved indgivelse af en klage, skal klageren præcisere (efter deres mening) hvilken artikel i disse vilkår for brug som virksomheden har overtrådt.

25.3 En klage vil blive overvejet og beslutningen vedrørende denne klage vil blive foretaget ud fra disse vilkår for brug inden for 7 arbejdsdage.

ANVENDELSE AF DISSE VILKÅR FOR BRUG FOR COPYBET

26. Anvendelse af disse vilkår for brug for CopyBet

26.1 Disse vilkår for brug træder i kraft i det øjeblik en kunde registrerer en CopyBet profil.

26.2 I tilfælde af konflikter mellem paragrafferne i disse vilkår for brug og andre regulerende dokument, anses paragrafferne i dette dokument som gældende over andre regulerende dokumenter. 9.3 CopyBet er virksomhedens selvdesignede projekt. Vilkårene og beregningsmåderne kan afvige fra lignende vilkår hos lignende tjenester på området.

26.4 Virksomheden har retten til at foretage ændringer/tilføjelser til paragrafferne i disse vilkår for brug, uden forudgående varsel. Den nuværende version af disse vilkår for brug kan findes på internettet på https://www.copybet.com/terms-of-use/. Virksomheden anbefaler alle deres kunder ofte at tjekke betingelserne for disse vilkår for brug for at kunne være opmærksom på eventuelle ændringer og/eller tilføjelser. I tilfælde at en kunde fortsætter med at bruge CopyBet tjenesterne efter disse vilkår for brug blev ændret/forbedret, betyder det at de har accepteret ændringerne og/eller tilføjelserne.

KYC OG AML POLITIKKER

27. KYC og AML politikker

27.1 KYC-proceduren (Know Your Client) udføres på siden af CopyBet-platformen. En kunde vil ikke være i stand til at bruge platformen og indbetale penge til deres CopyBet-konto, før vedkommende verificerer deres identitet og bopælsadresse.

27.2 AML (Anti Money Laundering) politikken er et internt dokument i virksomheden, som beskriver procedurer for kontrol af en kunde, når de udfører saldohandlinger på deres CopyBet profiler. Dokumentet kan efter anmodning leveres til alle berørte partnere af virksomheden.

Denne hjemmeside ejes og administreres af CopyBet UK Ltd. CopyBet UK er licenseret af British Gambling Commission, med licens nr. 000-053774-N-330744-002. Virksomhedens registrerede adresse er 3rd Floor, 120 Baker Street, London W1U 6TU. Virksomhedens forretningsadresse er Office 116, N.1 Royal Exchange, London, EC3V 3DG.