Vilkår for brug

1. VILKÅR

Vilkårene brugt i disse vilkår for brug, fortolkes som angivet nedenfor.

1.1 Virksomheden - CopyBet Ltd (2118 Guava St., Belama Phase 1, Belize City, Belize), reguleret af og indehaver af underlicens nr. GLH-OCCHKTW0712232016 under Curacao Master License nr. 365/JAZ.

1.2 En kunde - en person med en åben konto på deres vegne.

1.3 CopyBet - en kopivæddemålsplatform leveret af virksomheden.

1.4 En CopyBet konto - en BetFair konto forbundet til en CopyBet kunde. Kopiering og udregning af ranglister foretages for CopyBet konti.

1.5 En udbyder - en CopyBet konto, som er blevet væddemålskilde for abonnenter.

1.6 En abonnent - en CopyBet konto, som abonnerer på en udbyder og kopiere deres væddemål.

1.7 En partner - en kunde som tiltrækker abonnenter til virksomheden og modtager en kommission for dem.

1.8 En kommission - et vederlag som virksomheden, udbyderen og partneren modtager fra kopierede væddemål af en abonnent.

1.9 En pung - en intern betalingstjeneste, som tillader at indbetale og udbetale penge fra kontoen, og distribuere kommissioner til virksomheden og til en kunde. Platformen giver hver enkelt kunde kun én pung i systemet.

1.10 Credo - en intern valuta på CopyBet platformen. Denne valuta bruges til at udføre alle interne saldo handlinger. Kursen for 1 Credo svarer til 1 USD. Vekselkursen kan altid findes på din pungs side.

1.11 BetFair Exchange - tjenesten hos BetFair virksomheden, som tillader medlemmer at vædde mod hinanden.

https://betting.betfair.com/what-is-a-betting-exchange.html

1.12 Et væddemål - et væddemål for resultatet af en begivenhed for at modtage profit.

1.13 En begivenhed - en begivenhed med et uafhængigt resultat, såsom en fodbold kamp, som du kan spille på. Inkludere et eller flere markeder.

1.14 Et marked - et sæt af mulige resultater for en begivenhed, som kan spilles på. For eksempel, et marked med "match odds" i en fodboldkamp giver tre mulige resultater: sejren til første hold, sejren til andet hold samt uafgjort.

1.15 Væddemåls type: grænse. Ved kopiering af væddemål tages der kun højde for grænse BetFair væddemål. Når et væddemål placeres, specificeres en bestem koefficientgrænse. Et sådant væddemål kan kun udføres af BetFair på en koefficient som er bedre eller lig med den specificerede.

1.16 Væddemål side: BACK / LAY. Ethvert muligt resultat af et marked kan spilles på to sider – back eller lay.

 • "Back" vinder hvis resultatet er præcist de samme som specificeret.
 • "Lay" vinder hvis resultatet af markedet er et af de andre mulige resultater.

https://betting.betfair.com/what-is-lay-betting.html

1.17 Et væddemåls størrelse – en mængde penge, som definerer risikoniveauet og størrelsen af væddemålets mulige profit. I dette tilfælde tages der hensyn til væddemåls siden og prisen.

1.18 Et væddemåls pris – et forhold mellem et væddemåls størrelse og størrelsen af den mulige væddemåls profit (tab). Decimal odds bruges.

https://betting.betfair.com/decimal-odds-converter-fraction-odds-betfair-explained.html

1.19 Et væddemåls ansvar – et penge beløb som vil være tabt i tilfælde af et tab. Det defineres som væddemålets risikoniveau.

 • For "back" væddemål: ansvar = væddemålets størrelse
 • For "lay" væddemål: ansvar = (væddemålets størrelse) * ((væddemålets pris) -1)

1.20 BetFair konto eksponering – en del af BetFair kontosaldo som skyldes placerede væddemål. Det viser hvor mange penge som vil blive afskrevet kontoen i tilfælde af det værst mulige resultat for alle åbne væddemål.

1.21 BetFair markedseksponering – en del af den totale konto eksponering udregnet for dette specifikke marked.

1.22 Udbetaling – en åbning af et nyt væddemål på et marked, når BetFair markedseksponering er faldende (låst, forlader markedet enten delvist eller helt).

1.23 Væddemål åbnet – en ordre afsendt fra CopyBet systemet til BetFair Exchange tjenesten med parametrene for et nyt væddemål på vegne af CopyBet systemets kunde (abonnent).

1.24 Væddemål matchet – en fiksering (enten delvist eller helt) af et åbent væddemål som matchet. Et matchet væddemål forventer at et marked lukkes med et bestemt udfald. Et matchet væddemål kan ikke lukkes af en kunde.

1.24 Væddemål lukket – Når et marked lukkes med et bestemt resultat, lukkes også alle matchede væddemål på dette marked. Når de lukkes, kan et væddemål være profitabelt eller tabt.

1.26 Væddemål profit – et beløb af penge, som overføres til en BetFair kundes konto i tilfælde af et væddemål vinder (et valgt resultat af en begivenhed som svarer til det virkelige resultat) eller et beløb af penge som afskrives fra en kundes konto i tilfælde af et væddemål er tabt.

For det samlede væddemåls profit, tager CopyBet hensyn til BetFairs kommission for markedet (en tilsvarende del for dette væddemål).

1.27 Markedsprofit – den totale profit for alle væddemål på dette marked. Markedsprofitten pålægges kommission fra BetFair.

1.28 Begivenhedsprofit – den totale profit for alle markeder for denne begivenhed.

2. RISIKO OPLYSNING

2.1 En abonnent acceptere at deltagelse i CopyBet er forbundet med risici. En abonnent acceptere fuldt ud risikoen for mulige tab, der kan opstå som følge af en udbyders aktivitet.

2.2 En abonnent acceptere at uvidenhed eller misforståelse af disse vilkår for brug ikke friholder dem fra ansvar og/eller risici.

2.3 En abonnent accepterer risikoen for mulige tab eller tabt profit som følge af manglende eksekvering eller delvis eksekvering af kopierede væddemål på en abonnents konto hos en bookmaker grundet lav likviditet på markedet, utilstrækkelige penge på en abonnents konto eller andre faktorer.

2.4 En udbyder acceptere at deltagelsen i CopyBet er forbundet med risici. En udbyder udfører handlinger for dem selv, på deres egen konto og for deres egen risiko.

2.5 En abonnent, en udbyder og en partner acceptere risikoen for mulige tab og tabt profit grundet afrunding af valutakurser ved saldo handlinger på deres punge.

3. COPYBET PLATFORM DRIFTSREGLER

3.1 GRUNDLÆGGENDE COPYBET VÆDDEMÅLS PRINCIPPER PÅ PLATFORMEN:

3.1.1 CopyBet platformen søger efter nye åbne væddemål på en udbyders konto og kopiere dem ved at åbne væddemål på abonnenternes konti.

3.1.2 Prioritet for kopiering: i det tilfælde at en udbyder har flere abonnenter, bliver væddemål kopieret efter først til mølle-princippet.

3.1.3 Når du kopieres, defineres abonnentens væddemålsparametre (pris, størrelse og andet) af CopyBet platformen baseret på mange faktorer, såsom:

 • abonnementsindstillinger (abonnementskoefficient, tabsgrænse, etc.)
 • valutaen for udbyderen og abonnentens konti (i forhold til kurser)
 • en udbyders udbetaling
3.2 KOPI VÆDDEMÅLSSYSTEM

3.2.1 Abonnementer

Væddemål kopieres i henhold til abonnementer specificeret af abonnenter hos de udbydere som de vælger. Abonnementer har en periode (1 uge) og kan forlænges automatisk eller manuelt af abonnenten.

Abonnementsparametre for en udbyder:

 • prisen på en abonnementsperiode
 • Minimumsbeløbet af penge (i USD) på en abonnents konto

Abonnementsparametre for en abonnent:

 • en abonnementskoefficient (standardværdien er 1)
 • tabsgrænse (deaktiveret som standard)
 • automatisk forlængelse af abonnement (aktiveret som standard)

3.2.2 Kopiering

Kopiering af en udbyderes væddemål af abonnenter: Når systemet modtager signalet om at en udbyder har åbnet et væddemål, definerer det parametrene for abonnenters nye væddemål og sender ordrer til BetFair om at åbne tilsvarende væddemål på kundernes konti.

Definering af parametrene for væddemål kopieret af abonnenter:

 • begivenheden af et marked for en abonnents væddemål = begivenheden for et marked for udbyderens væddemål
 • typen af en abonnents væddemål = grænse
 • siden af en abonnents væddemål = siden af en udbyders væddemål
 • prisen på en abonnents væddemål = prisen på en udbyders væddemål med det maksimalt tilladte minus 10% af denne pris (prisen af en udbyders væddemål -1)
 • størrelsen af en abonnents væddemål er proportionel med størrelsen af en udbyders væddemål med abonnementskoefficienten taget i betragtning amt valutaen af udbyderens og abonnentens konti.

Konvertering sker i forhold til CopyBet platformens kurs.

I tilfælde af en udbyders udbetaling, er parametrene for kopierede væddemål udregnes på en sådan måde at resultatet for abonnentens marked og udbyders marked er så identiske som muligt. I nogle tilfælde kan en abonnents væddemål være reduceret, eller et væddemål bliver måske ikke kopieret.

Efter at have defineret parametrene for en abonnents væddemål, tjekker systemet om der er tilstrækkelig likviditet på markedet, dvs. om der er nok væddemål med den modsatte side og med de samme priser.

I tilfælde af at der er tilstrækkelig likviditet, placeres et væddemål som højst sandsynligt bliver eksekveret hos BetFair øjeblikkeligt.

I tilfælde af at der ikke er tilstrækkelig likviditet, bliver væddemålet sprunget over (notifikation om en tilsvarende fejl sendes).

I tilfælde at det første væddemål på et marked springes over, vil hele markedet blive sprunget over (manglende adgang til markedet sammen med en udbyder).

3.2.3 Tabsgrænse

En abonnent kan specificere det maksimalt tilladte tab for et abonnement. I dette tilfælde, vil CopyBet systemet prøve at begrænse abonnentens tab.

Specificering af tabsgrænsen giver abonnenten en mulighed for at få maksimal profit og begrænse mulige tab for et abonnement.

Tabsgrænsen tjekkes hver gang et nyt kopieret væddemål åbnes:

1) Systemet definere maksimalt mulige tab for alle åbne væddemål for dette abonnement sammen med et nyt væddemål, samt tager højde for alle mulige resultater for en begivenhed. Et udgangspunkt for tabsgrænsen er enten den maksimale profit for et abonnement eller profitten i det øjeblik tabsgrænsen sidst blev nulstillet.

2) Maksimalt mulige tab sammenlignes med tabsgrænsen og systemet beslutter om væddemålet skal åbnes eller ej.

Tabsgrænsen bliver ikke tjekket i tilfælde af en udbyders udbetaling.

3.3 Forbud mod kopiering

Forbud mod kopiering tillader en kunde at aktivere eller deaktivere kopiering fra deres konto.

3.4 Fejl i kopieringsprocessen

I tilfælde af et væddemål ikke kan kopieres, modtager abonnenten en notifikation med en fejl om hvorfor væddemålet ikke kan kopieres.

Eksempler på fejl ved åbning af væddemål hos BetFair:

 • utilstrækkeligt med penge på BetFair konto
 • væddemål kan ikke placeres grundet reglerne
 • markedet er pauseret

Eksempler på fejl ved åbning af væddemål hos CopyBet:

 • utilstrækkeligt med penge på CopyBet pungen til at forlænge et abonnement
 • tabsgrænsen for et abonnement er oversteget
 • markedet er sprunget over, det første væddemål kom ikke ind på markedet
 • der er ikke nok likviditet på markedet til at åbne et væddemål
 • en udbetaling er sprunget over (kopieringssystemet var ikke i stand til at definere parametrene for et nyt væddemål eller ingen udbetaling er påkrævet)
 • der er ingen information om markedet for at kunne åbne et væddemål

4. PLATFORMSVÆRKTØJER

4.1.1 Ranglisten er det primære værktøj på CopyBet platformen. Det inkluderer flere statistiske parametre, som beregnes ud fra historien for hver enkelt CopyBet konto, inklusiv rangen på ranglisten baseret på kontoens profit over en periode i procent.

Ranglisten har 4 perioder som kan vises: en dag, en uge, en måned og hele eksistensen for en CopyBet konto.

4.1.2 Ranglisten viser kun de CopyBet konti som opfylder følgende krav:

 • kontoen har en aktiv BetFair konto tilknyttet med en konto saldo som ikke er lavere end det påkrævede (standard værdi er 10 USD). Kontoen falder ud af ranglisten en gang om dagen (kl. 12:00 GMT). Kontoen går til ranglisten øjeblikkeligt efter at den er finansieret.
 • kontoen har mindst et lukket væddemål over en periode.

5. AFSLUTNINGSPROCEDURE OG KOMMISSION (BETALING FOR ET ABONNEMENT)

5.1 Komissionen

Forhold for kommissionsbeløb:

 • 70% til en udbyder, 30% til CopyBet
 • 30% af CopyBet kommissionens andel betales til en partner, hvis der er en.

5.1.2 Kommissionen udregnes for perioder (en standard periode = 7 uge = 7*24 timer).

5.1.3 Kommissionen er fast: den er specificeret af en udbyder på "mine abonnementer" side. En abonnent betaler denne kommission for en standard periode. En udbyder/partner modtager en tilsvarende andel af kommissionen.

5.1.4 Kommissionen betales kun til udbyderen for et væddemål (ikke den originale udbyder), en partner og CopyBet systemet.

5.1.5 Kommissionen som skal betales til en udbyder blokeres på abonnentens konto og overføres til udbyderen ved periodens afslutning (eksklusiv perioder, hvor der ikke blev kopieret et eneste væddemål, i dette tilfælde bliver der ikke betalt kommission).

5.1.6 Kommissionen for perioder som endnu ikke er begyndt eller for nuværende periode uden et eneste kopieret væddemål er ikke blokeret på en abonnents konto.

5.1.7 Et abonnement begynder når tjeneste modtager kommandoen for at starte et abonnement og vare i én hel periode.

5.2 Abonnementsbetalinger til en udbyder/parter:

Efter abonnementsperioden er ovre, venter systemet i 48 timer for at kunden kan indgive krav. I løbet af denne periode kan abonnementsbetalinger blokeres ved brug af system support.

Efter ventetiden er overstået, vil kundens krav blive overvejet inden for 24 timer.

Hvis abonnementsbetalingerne ikke annulleres 72 timer efter abonnementsperioden er overstået, så overføres betalingen til en udbyder/partner.

Ved udgangen af en periode forlænges et abonnement automatisk (denne indstilling er som standard aktiveret). Hvis det er umuligt (for eksempel, der utilstrækkeligt med penge på en abonnents pung), suspenderes abonnementet.

Når et abonnement genoptages, ændres en betalingsperioden ikke (den begynder når en abonnementsperiod starter).

Undtagelser:

 • hvis et abonnement med en forlængelse blev stoppet grundet manglende penge. I dette tilfælde, afmelder kunden abonnementet og abonnerer igen på udbyderen (en ny periode starter op igen).
 • ved genoptagelse af et abonnement, som blev pauseret grundet forværring af abonnementsforhold af en udbyder.
 • ved genoptagelse af et abonnement, hvis periode allerede er overstået.

Hvis ikke et eneste væddemål blev kopieret i løbet af perioden, returneres alle abonnementsbetalingerne.

5.3 Ændring af abonnementsbetingelser af en udbyder

5.3.1 I tilfælde af en udbyder ændre abonnementsbetingelserne til det værre (øger prisen), bliver abonnenterne underrettet via e-mail og indstillingen for automatisk forlængelse af abonnementet bliver deaktiveret.

5.4 Abonnementsbegrænsninger

5.4.1 En udbyder kan angive den minimale konto saldo (i USD) påkrævet hos en abonnent så de kan abonnere hos udbyderen. Når en abonnent abonnere på en udbyder, bliver de underrettet om den minimale påkrævede konto saldo (hvis angivet af udbyderen).

5.4.2 I tilfælde at en abonnents konto saldo er mindre en den angivne af udbyderen, bliver et abonnement nægtet. I tilfælde at der er en forskel mellem valuta på udbyderens og abonnentens konti, vil pengene blive konverteret i henhold til CopyBet systemets kurser.

I tilfælde at en udbyder ikke at angivet den minimale konto saldo, er der ikke nogen begrænsninger for abonnementet.

6. PARTNERPROGRAM

6.1 Hver bruger bliver automatisk partner. De modtager en unik partnerkode, som tilføjes til alle markedsføringsmaterialer. En bruger tjener parter kommission, hvis en ny kunde bruger deres partnerlink til at besøge hjemmesiden, registrerer sig på systemet, og starte med at kopiere væddemål.

6.2 En partner kommission betales til en CopyBet kunde, som er angivet som en “partner" for kunden som du har tiltrukket. I det tilfælde at en "partner" ikke er angivet, vil partner kommissionen ikke blive betalt.

6.3 En partner modtager 30% af platformens profit.

6.4 Kommissionen opkræves og betales i Credos.

6.5 Kommissionen udregnes for perioder (en standard periode = 1 uge = 7*24 timer).

6.6 Kommissionen er fast og specificeres i et vist område af udbyderen. En abonnent betaler denne kommission for en periode. En udbyder/partner modtager en tilsvarende andel af kommissionen.

7. PARTERNES ANSVAR

7.1 ABONNENTENS ANSVAR

7.1.1 Deltagelse i CopyBet som abonnent indebærer en absolut accept af disse vilkår for brug.

7.1.2 En abonnent acceptere det faktum at en udbyders rentabilitet over den seneste periode ikke garanterer de samme resultater i fremtiden.

7.1.3 En abonnent acceptere at en udbyder kan bruge ethvert system eller strategi, mens de placere deres væddemål.

7.1.4 En abonnent påtager sig ansvar for at have nok penge på deres konto for at kunne eksekvere ordre, uanset om de kopieres, åbnes manuelt eller automatisk.

7.2 UDBYDERENS ANSVAR

7.2.1 Deltagelse i CopyBet som en udbyder indebærer en absolut accept af disse vilkår for brug.

7.2.2 En udbyder acceptere at uvidenhed eller misforståelse af disse vilkår for brug ikke fratager dem for ansvar for finansielle resultater af deres aktivitet og/eller risici.

7.2.3 En udbyder acceptere det faktum at en abonnent kan åbne, lukke og ændre væddemål på deres konto, uanet om de blev kopieret fra en udbyders konto eller placeret af abonnenten på deres egne vegne.

7.3 VIRKSOMHEDENS ANSVAR

7.3.1 Virksomheden skal give deltagere af CopyBet en komplet pakke af tjenester i henhold til disse vilkår for brug. Virksomheden er ansvarlig for korrekt udførelse af teknologiske løsninger i henhold til disse vilkår for brug.

7.3.2 Virksomheden påtager sig intet ansvar for deltagere af CopyBet for tabt fortjeneste eller tab, som direkte eller indirekte kan forekomme eller ikke forekomme som følge af handlinger udført på abonnenters eller udbyderes konti.

7.3.3 Virksomheden påtager sig intet ansvar for deltagere af CopyBet for tabt fortjeneste eller tab, som direkte eller indirekte kan opstå som følge af deres uvidenhed om reguleringsdokumenter og / eller samarbejdsordninger.

7.3.4 Virksomheden vurderer ikke udbyderes faglige færdigheder og egnethed på noget stadium af deres aktiviteter, og påtager sig intet ansvar for abonnenters tab eller tabt fortjeneste, de måtte pådrage sig.

7.3.5 Virksomheden er ikke ansvarlig for:

a) Tilsigtet eller utilsigtet manglende overholdelse af abonnenternes interesser af en udbyder. I dette tilfælde, vil alle mulige risici være på abonnentens ansvar.

b) Svig med abonnenters midler på vegne af en udbyder. I dette tilfælde, vil alle mulige risici være på abonnentens ansvar.

c) En udbyder mister adgangen til deres CopyBet konto, samt tredjeparter mister adgangen til denne konto. I dette tilfælde, vil alle mulige risici være på udbyderens ansvar.

d) En abonnent mister adgangen til deres CopyBet konto, samt tredjeparter mister adgangen til denne konto. I dette tilfælde, vil alle mulige risici være på abonnentens ansvar.

e) Uforudsete forsinkelser når du udbetaler penge fra pungen eller indbetaler på pungen.

f) Tekniske funktionsfejl, hvis det opstår uden for virksomhedens skyld, men af virksomhedens partner eller andre parter som ikke er virksomhedens medarbejdere.

g) Udbyderes eller abonnenters tab, hvis disse opstår under vedligeholdelseshandlinger på virksomhedens servere.

8. KONFLIKTLØSNING

8.1 I det tilfælde at en deltager af CopyBet ikke er tilfreds med nogle af dets aspekter, har de ret til at indsende en klage til virksomheden på dens e-mailadresse: info@copybet.com

8.2 Ved indgivelse af en klage, skal klageren præcisere (efter deres mening) hvilken artikel i disse vilkår for brug som virksomheden har overtrådt.

8.3 En klage vil blive overvejet og beslutningen vedrørende denne klage vil blive foretaget ud fra disse vilkår for brug inden for 7 arbejdsdage.

9. ANVENDELSE AF DISSE VILKÅR FOR BRUG FOR COPYBET

9.1 Disse vilkår for brug træder i kraft for både virksomheden og deres kunder i det øjeblik en kunde registrere en CopyBet konto.

9.2 I tilfælde af konflikter mellem paragrafferne i disse vilkår for brug og andre regulerende dokument, anses paragrafferne i dette dokument som gældende over andre regulerende dokumenter. 9.3 CopyBet er virksomhedens selvdesignede projekt. Vilkårene og beregningsmåderne kan afvige fra lignende vilkår hos lignende tjenester på området.

9.4 Virksomheden har retten til at foretage ændringer/tilføjelser til paragrafferne i disse vilkår for brug, uden forudgående varsel. Den nuværende version af disse vilkår for brug kan findes på internettet på https://www.copybet.com/terms-of-use/. Virksomheden anbefaler alle deres kunder ofte at tjekke betingelserne for disse vilkår for brug for at kunne være opmærksom på eventuelle ændringer og/eller tilføjelser. I tilfælde at en kunde fortsætter med at bruge CopyBet tjenesterne efter disse vilkår for brug blev ændret/forbedret, betyder det at de har accepteret ændringerne og/eller tilføjelserne.